Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Seasonality of the total number of the workers in Poland
(Sezonowość ogólnej liczby pracujących w Polsce)

Autorzy: Kamila Radlińska
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych

Maria Klonowska-Matynia
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: rynek pracy pracujący sezonowość
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (253-263)
Klasyfikacja JEL: C10 E23 E32 J21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sezonowość jest problemem podejmowanym w analizach rynku pracy relatywnie rzadko. Prowadzone badania koncentrują się na długookresowej lub cyklicznej analizie kategorii rynku pracy, pomijając fakt, że odchylenia sezonowe mogą stanowić istotną część krótkookresowej ich zmienności. Pełna analiza rynku pracy wymaga uwzględnienia także zmian o charakterze krótkookresowym. Celem artykułu jest analiza sezonowości ogólnej liczby pracujących w Polsce. W ramach analizy starano się określić wielkość oraz tendencję zmian sezonowości liczby pracujących w Polsce oraz jej rozkład w trakcie roku. Podstawą analizy były dane o liczbie pracujących w Polsce w okresie od stycznia 2010 do grudnia 2017 roku pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego. Sezonowe składniki liczby pracujących wyodrębniono algorytmem Census X-12 ARIMA.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aoyama, Y., Castells, M. (2002). An Empirical Assessment of the Informational Society: Employment and Occupation Structures of G-7 Countries 1920–2000. International Labor Review, 1–2 (141), 123–159.
2.Biddle, J.E. (2014). Retrospectives: the cyclical behavior of labor productivity and the emergence of the labor hoarding concept. Journal of Economic Perspectives, 2 (28), 197–212.
3.Biddle, J.E. (2015). The Genealogy of the Labor Hoarding Concept. In: L. Fiorito , S. Scheall, C.E. Suprinyak (ed.), A Research Annual (Research in the History of Economic Thought and Methodology, 33) (pp. 125–161). Emerald Group Publishing Limited.
4.Blanchard, O. (2004). Designing labor market institutions. Memo. Cambridge: MIT and NBER.
5.Blanchard, O., Landier, A. (2002). The perverse effects of partial labour market reform: fixed-term contracts in France. The Economic Journal, 112 (480), 214–244.
6.Fischer, B. (1995). Decomposition of Time Series: Comparing Different Methods in Theory and Practice. Version 2.1. Luxemburg: Eurostat March/April.
7.Grudkowska, S., Paśnicka, E. (2007). X-12 ARIMA i TRAMO/SEATS – empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
8.GUS (2018). Retrieved from: www.bdl.stat.gov.pl (31.03.2018).
9.Hall, R.E. (1991). Demand, Labor Supply, and .Employment Volatility. NBER Macroeconomics Annual 1991, 6, 17–62.
10.Lopes de Melo, R. (2018). Firm Wage Differentials and Labor Market Sorting: Reconciling Theory and Evidence. Journal of Political Economy, 1 (126), 313–346.
11.Makridakis, S. et al. (1982). The accuracy of extrapolation (time series) methods: Results of a forecasting competition. Journal of Forecasting, 1 (2), 111–153.
12.Olkiewicz, M. (2015). Knowledge management as a determinant of innovation in enterprises. Bucharest: Proceedings of The 9th International Management Conference Management and Innovation For Competitive Advantage.
13.Pissarides, Ch.A. (1991). Labor Hoarding in Industrial Countries: Concept and Measurement. Paris: Eurostat, ISTAT and OECD.
14.Rembeza, J., Klonowska-Matynia, M., Radlińska, K. (2015) Regionalne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Studia Prawno-Ekonomiczne, 94, 367–379.
15.Ustawa (1974). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. DzU 1974, nr 24, poz. 141.