Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Czy makroekonomia musi mieć mikroekonomiczne podstawy?

Autorzy: Marian Noga
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Finansów i Zarządzania

Beniamin Noga
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Finansów i Zarządzania
Słowa kluczowe: mikroekonomia makroekonomia model makroekonomiczny
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (213-228)
Klasyfikacja JEL: E00 E10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Makroekonomia poszukuje odpowiedzi na następujące pytania: Co określa poziom cen i stopę inflacji, deflacji? Co określa poziom produkcji i konsumpcji w kraju, regionie, na świecie? Co określa poziom bezrobocia i zatrudnienia w kraju i na świecie? Jak polityka fiskalna i monetarna może wpływać na przebieg cyklu koniunkturalnego? Co mogą uczynić władze publiczne, aby przeciwdziałać bezrobociu, inflacji i recesji gospodarczej? Ta enumeracja pytań, na które odpowiedzi poszukuje makroekonomia, jest istotna, ponieważ celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy możliwe jest skonstruowanie metodami naukowymi teorii makroekonomicznej bez podstaw mikroekonomicznych? Dlatego autorzy w niniejszym artykule stawiają hipotezę badawczą, że wprowadzanie do modeli makroekonomicznych dotychczasowych zmiennych egzogenicznych jako zmiennych endogenicznych, poprzez najnowsze badania mikroekonomiczne wykorzystujące metody ekonometryczne, numeryczne i matematyczne, pozwoli na zwiększenie trafności predykcji tych modeli i zdolności gospodarki narodowej do przywrócenia równowagi ogólnej, gdyby została ona zakłócona. Ta hipoteza badawcza będzie poddana weryfikacji za pomocą metod naukowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blanchard, O. (2011). Makroekonomia. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Frisch, R. (1933). Propagation Problems and Impuls Problems in Dynamic Economics. Oslo: Universitetets Økonomiske Institutt. Pobrano z: http://www.sv.uio.no/econ/om/tall-ogfakta/nobelprisvinnere/ragnar-frisch/published-scientifi c-work/PPIP%5B1%5D.pdf (21.04.2017).
3.Hryniewicz, K. (2016). Składnik losowy – biały szum. Blog statystyczny Metodolog.pl. Pobrano z: https://nauka.metodolog.pl/skladnik-losowy-bialy-szum/ (10.04.2017).
4.NBP (2018). Polityka pieniężna. Model prognostyczny NBP. Narodowy Bank Polski. www.nbp.pl/home.aspx?f=polityka_pieniezna/dokumenty/necmod.html (15.02.2018).
5.NBPortal.pl (2017). Makroekonomia. Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl. Pobrano z: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/makroekonomia (8.04.2017).
6.Noga, M. (2004). Teoria ekonomiczna a polityka państwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1024, 121–126.
7.Noga, M. (2009). Makroekonomia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
8.Noga, M. (2017a). Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
9.Noga, M. (red.) (2017b). Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
10.Nowak, L. (2017). O ukrytej jedności nauk społeczności przyrodniczych. Pobrano z: http://www.staff.amu.edu.pl/~epistemo/Nowak/przyrhum.pdf (8.04.2017).
11.Piech, K. (2008). Programowanie i prognozowanie makroekonomiczne w Polsce. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
12.Snowdon, B., Vane, H. (2003). Rozmowy z wybitnymi ekonomistami. Warszawa: PTE.