Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Idee merkantylizmu we współczesnej gospodarce

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (175-184)
Klasyfikacja JEL: B11 O38
Słowa kluczowe: merkantylizm innowacyjność gospodarek strategia lizbońska Strategia Europa 2020
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Katarzyna Kłosowicz-Toborek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Historii Myśli Ekonomicznej

Abstrakt

Merkantylizm często postrzegany jest jako przestarzały, nieodpowiadający na aktualne problemy zbiór poglądów. Od lat 70. XX wieku aż do ostatniego kryzysu gospodarczego dużo większe zainteresowanie wśród ekonomistów wzbudzał model liberalny, mając tym samym większy wpływ na kształtowanie rzeczywistości. Celem artykułu jest zbadanie, czy głoszone przez merkantylistów idee są wciąż aktualne, czy mogą realnie wpływać na gospodarkę światową. Zgodnie z przyjętą tezą część idei głoszonych przez przedstawicieli merkantylizmu jest nadal aktualna, a przy tym mamy do czynienia z nową odmianą merkantylizmu, której celem jest tworzenie jak najwyższej innowacyjności gospodarek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bouveret, A., Mestiri, S., Sterdyniak, H. (2007). The Renminbi Equilibrium Exchange Rate: An Agnostic View. Bank i Kredyt, 8–9, 25–41.
2.Danowska-Prokop, B. (2016). Państwo w poglądach polskich merkantylistów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 270, 38–47.
3.Dmochowski, J. (1923). Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz L.I. Decjusza Traktat o biciu monety. Warszawa: Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej.
4.European Council (2000). Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, Presidency Conclusions. European Parliament. Pobrano z: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (28.01.2018).
5.Guzek, M., Biskup, J. (2014). Rola państwa w ustroju polityczno-gospodarczym Polski, Stanów Zjednoczonych i Chin. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2 (45), 131–147.
6.Haley, B.F. (1936). Heckscher, Mercantilism. Quarterly Journal of Economics, 2 (50), 347–354.
7.Heckscher, E.F. (1936). Revisions in Economic History: V. The Economic History Review, 1 (7), 44–54. Pobrano z: http://ec.europa.eu https://data.worldbank.org (28.01.2018).
8.Katada, S.N. (2005). Toward a mature aid donor: fi fty years of Japanese ODA and the challenges ahead. Asia Program Special Report, no. 128.
9.Komisja Europejska (2010). Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pobrano z: https://stat.gov.pl/fi les/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5993/1/1/europa_2020_pl.pdf (28.01.2018).
10.Kopiński, D. (2008). Japońska pomoc rozwojowa na rozdrożu merkantylizmu versus humanitaryzm. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 28, 125–136.
11.Landerth, H., Colander, D.C. (2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Mandeville, B. (1975). Bajka o pszczołach. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
13.Mazzucato, M. (2016). Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.
14.Milczarek, D. (2003). Rola międzynarodowa UE jako „mocarstwa niewojskowego”. Studia Europejskie, 1, 33–54.
15.Miłoszewska, D. (2009). Europejska soft power w kontekście rozważań Josepha Nye’a. W: C. Trosiak (red.), Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 – przegląd zagadnień (s. 53–63). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
16.Morrison, W.M. (2005). China-U.S. Trade Issues. Pobrano z: https://fas.org/sgp/crs/row/IB91121.pdf (5.02.2018).
17.Morrison, W.M. (2011). China-U.S. trade issues. Washington, DC: Congressional Research Service.
18.Mun, T. (1895). England’s Treasure by Forraign Trade. London: MacMillan. Piotrowski, J. (2012). Strategia lizbońska – przyczyny niepowodzenia. Unia Europejska.pl, 1 (212), 39–50.
19.Rodrik, D. (2013). The New Mercantilist Challenge. Pobrano z https://www.project-syndicate.org/commentary/the-return-of-mercantilism-by-dani-rodrik?barrier=accessreg (5.02.2018).
20.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
21.Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Stankiewicz, W. (2012). Rozwój gospodarki Unii Europejskiej – strategia lizbońska a nowy plan „Europa 2020”. Rocznik Integracji Europejskiej, 6, 269–287.
23.Stavridis, S. (2001). Why the ‘Militarising’ of the European Union is Strengthening the Concept of a Civilian Power Europe. EUI Working Papers no. 2001/17, San Domenico.
24.Sulmicka. M. (2011). Strategia „Europa 2020” – postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 85, 169–190.
25.Wilson, Ch. (1957). ‘Mercantilism’: Some Vicissitudes of an Idea. The Economic History Review, New Series, 2 (10), 181–188.