Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (163-174)
Klasyfikacja JEL: O32
Słowa kluczowe: badania i rozwój patenty kartele konkurencja typu Cournot kwadratowa funkcja kosztów
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Adam Karbowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Ekonomii Biznesu

Jacek Prokop
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Ekonomii Biznesu

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu kartelu badawczo-rozwojowego, kartelu pełnego oraz patentów na procesową innowacyjność przedsiębiorstw, a także rentę konsumenta i dobrobyt ogólnospołeczny. Scenariuszem referencyjnym jest tutaj rywalizacja typu Cournot bez ochrony patentowej wynalazków. W niniejszej pracy przyjęto kwadratowe funkcje kosztów produkcji dóbr oraz kosztów inwestycji badawczo-rozwojowych. Wyniki modelowania oraz analizy numeryczne pozwoliły stwierdzić, że współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (w formie kartelu badawczo-rozwojowego) jest efektywniejszym i bardziej pożądanym społecznie rozwiązaniem stymulowania innowacyjności w gałęzi niż rywalizacja przedsiębiorstw motywowana nagrodami w postaci patentu. Natomiast w przypadku gałęzi o słabych lub średnich efektach zewnętrznych inwestycji rozwojowych najefektywniejszym mechanizmem stymulowania innowacyjności wydaje się rywalizacja przedsiębiorstw bez ochrony patentowej wynalazków. Jest to więc jeszcze jeden argument przeciwko patentom.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arrow, J. (1962). Economic welfare and the allocation of resources for invention. W: The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors (s. 609–626). Princeton, MA: UMI.
2.d’Aspremont, C., Jacquemin, A. (1988). Cooperative and Noncooperative R&D in Duopoly with Spillovers. American Economic Review, 78, 1133–1137.
3.Boldrin, M., Levine, D. (2012). The Case Against Patents. Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper Series.
4.Dasgupta, P. (1986). The Theory of Technological Competition. W: J. Stiglitz, F. Mathewson (red.), New Developments in the Analysis of Market Structures (s. 519–545). Cambridge: MIT Press.
5.Kamien, M., Muller, E., Zang, I. (1992). Research Joint Ventures and R&D Cartels. American Economic Review, 82, 1293–1306.
6.Karbowski, A. (2015). Kartele w trzech perspektywach: neoklasycznej, behawioralnej oraz etycznej. Gospodarka Narodowa, 277, 5–26.
7.Kortum, S., Lerner, J. (1999). What is Behind the Recent Surge in Patenting? Research Policy, 28, 1–22.
8.Kultti, K., Takalo, T., Toikka, J. (2007). Patents hinder collusion. Helsinki Center of Economic Research, Discussion Paper No. 144.