Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Wpływ funkcjonowania nieautoryzowanych kanałów dystrybucji na branżę filmową

Autorzy: Sławomir Czetwertyński
Słowa kluczowe: Internet nieautoryzowane kopiowanie prawa autorskie
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (43-54)
Klasyfikacja JEL: D01 D62
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zastosowania teorii efektów zewnętrznych do wyjaśnienia przyczyn ignorowania przez wytwórnie filmowe niektórych przejawów nieautoryzowanego kopiowania filmów za pośrednictwem Internetu. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie sytuacji, gdy efekty zewnętrzne wywołane nieautoryzowanym kopiowaniem będą dla właściciela praw autorskich korzystne (pozytywne). W artykule rozważono trzy powszechnie występujące sytuacje, które tworzą kanały nieautoryzowanego kopiowania i ich wpływ na opłacalność produkcji filmów. Analizowane sytuacje mają charakter modelowy, natomiast rozważania prowadzone są w myśl paradygmatu neoklasycznego. Artykuł ma charakter konceptualizacyjny, wprowadzający do dalszych rozważań również na drodze analizy neointytucjonalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barta, J., Markiewicz, R. (2013). Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Czetwertyński, S. (2016a). Nieformalne kanały dystrybucji dóbr kulturowych w internecie. Studia Informatica Pomerania, 2 (40), 5–14. DOI: 10.18276/si.2016.40-01.
3.Czetwertyński, S. (2016b). Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci BitTorrent. Studia i Prace WNEiZ US, 2 (44), 59–72.
4.Czetwertyński, S. (2017). Paradoks cenowy produktów wirtualnych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
5.Gopal, R.D., Sanders, G.L. (1997). Preventive and deterrent controls for software piracy. Journal of Management Information Systems, 4 (13), 29–47.
6.Gopal, R.D., Sanders, G.L. (1998). International Software Piracy: Analysis of Key Issues and Impacts. Information Systems Research, 4 (9), 380–397.
7.IMDb.com Inc. (2015). 2015 Worldwide Grosses. Mojo Box Offi ce. Pobrano z: http://www.boxoffi cemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2015&p=.htm (19.02.2018).
8.IMDb.com Inc. (2016). 2016 Worldwide Grosses. Mojo Box Offi ce. http://www.boxoffi cemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2016&p=.htm (19.02.2018).
9.Johns, A. (2009). Piracy. The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates. Chicago–London: The University of Chicago Press.
10.Kamiński, W. (1980). Współczesna teoria dobrobytu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Kuruse, J.F., Ross, K.W. (2010). Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
12.Liebowitz, S.J., Margolis, S.E. (1994). Network externality: An uncommon tragedy. Journal of Economic Perspectives, 2 (8), 133–150.
13.Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Sukiennik, J., Dokurno, Z., Fiedor, B. (2017). System instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Ekonomista, 2, 121–143.
15.Trendell, A. (2017). The top 10 most pirated movies of 2016 revealed. NME, Jan 3, 2017. Pobrano z: http://www.nme.com/news/fi lm/top-10-pirated-movies-2016-revealed-torrent-download-deadpool-batman-1932469 (19.02.2018).
16.Tru Optic Data Corp. (2014). Unmonetized Digital Media Demand since JAN 1 2014. Pobrano z: http://truoptik.com/# (20.11.2014).
17.Wu, T. (2005). Leggo My Ego. Google Print and the other culture war. Slate, Oct. 17, 2005. Pobrano z: http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2005/10/leggo_my_ego.html (19.02.2018).