Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Determinanty intencji przedsiębiorczych – czy płeć ma znaczenie?

Autorzy: Tomasz Bernat
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Aleksandra Gąsior
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: postawy przedsiębiorcze determinanty przedsiębiorczości płeć kobiety
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (29-42)
Klasyfikacja JEL: L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Różnice pomiędzy obu płciami w kontekście biznesowym czy rodzinnym (obowiązki) powoli zanikają w dzisiejszym świecie. Na tym tle zachodzi pytanie, czy podobnie jest w odniesieniu do chęci zakładania przedsiębiorstwa. Czy oddziałują podobne determinanty? Celem tych badań jest wskazanie różnic w przedsiębiorczości deklarowanej przez studentów obu płci. Jego realizacja związana jest z odpowiedzią na trzy pytania: Czy występują różnice w intencjach przedsiębiorczych pomiędzy płciami? Czy podejmowane aktywności zawodowe różnicują podejście do przedsiębiorczości pomiędzy płciami? Czy zachowania przedsiębiorcze wykazywane podczas studiów różnicują intencje przedsiębiorcze obu płci? Badania przeprowadzono w formie analizy ankiet przeprowadzonych wśród studentów uczelni polskich. Zaprezentowane wyniki są fragmentem międzynarodowych badań postaw przedsiębiorczych i migracyjnych studentów SEAMIS.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bird, B., Brush, C. (2002). A gendered perspective on organizational creation. Entrepreneurship Theory and Practice, 3 (26), 41–65.
2.Brana, S. (2013). Microcredit: an answer to the gender problem in funding? Small Business Economics, 1 (40), 87–100.
3.DeMartino, R., Barbato, R. (2003). Differences between women and men MBA entrepreneurs: exploring family fl exibility and wealth creation as career motivators. Journal of Business Venturing, 6 (18), 815–832.
4.Grant Thornton (2018). Polski biznes silny kobietami. Wyniki badania Women in Business 2018. Grant Thornton International. Pobrano z: http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2018/03/Kobiety-w-biznesie-2018-raport-Grant-Thornton-1.pdf (15.01.2018).
5.Holmén, M., Min, T.T., Saarelainen, E. (2011). Female entrepreneurship in Afghanistan. Journal of Developmental Entrepreneurship, 3 (16), 307–331.
6.Kirkwood, J. (2009). Motivational factors in a push-pull theory of entrepreneurship. Gender in Management: An International Journal, 5 (24), 346–364.
7.Little, J. Panelli, R. (2003). Gender Research in Rural Geography. Gender, Place and Culture, 3 (10), 281–289.
8.Mallon, M., Cohen, L. (2001). Time for a change? Women’s accounts of the move from organizational careers to self-employment. British Journal of Management, 3 (12), 217–230.
9.Marlow, S., McAdam, M. (2013). Gender and entrepreneurship: advancing debate and challenging myths; exploring the mystery of the under-performing female entrepreneur. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 1 (19), 114–124.
10.Orser, B., Spence, M., Riding, A., Carrington, C. (2010). Gender and export propensity. Entrepreneurship Theory and Practice, 5 (34), 933–958.
11.Poggesi S., Mari, M., De Vita, L. (2016). What’s new in female entrepreneurship research? Answers from the literature. International Entreprenuership Managerial Journal, 3 (12), 735–764.
12.Rollnik-Sadowska, E. (2016). The Hidden Potential of Female Entrepreneurship in Rural Poland. W: K. Wiest (ed.), Women and Migration in Rural Europe (s. 150–169). London: Palgrave Macmillan UK.
13.Rutashobya, L.K., Allan, I. S., Nilsson, K. (2009). Gender, social networks, and entrepreneurial outcomes in Tanzania. Journal of African Business, 1 (10), 67–83.
14.Schwartz, E.B. (1976). Entrepreneurship: A new female frontier. Journal of Contemporary Business, 5, 47–76.
15.Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 1 (25), 217–226.
16.Sieger, P., Fueglistaller, U., Zellweger, T. (2016). Student Entrepreneurship 2016: Insights From 50 Countries. St.Gallen/Bern: KMU-HSG/IMU, International GUESSS Report 2016. Pobrano z: http://www.guesssurvey.org/resources/PDF_InterReports/GUESSS_2016_INT_Report_fi nal5.pdf (15.01.2018).
17.Wąsowski, M. (2017). Zawód: prezeska. Polki w czołówce Europy, jeśli chodzi o przedsiębiorczość. Pobrano z: https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/przedsiebiorczosc-kobiet-w-polsce-raport/mmegd6d (15.01.2018).
18.Welch, C., Welch, D., Hewerdine, L. (2008). Gender and export behaviour: evidence from women-owned enterprises. Journal of Business Ethics, 1 (83), 113–126.