Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004–2017

Autorzy: Edward Molendowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Małgorzata Snarska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: międzynarodowa konkurencyjność gospodarki pozycja konkurencyjna krajów GW-4 efekty członkostwa w UE
Rok wydania:2018
Liczba stron:17 (263-279)
Klasyfikacja JEL: E20 E60 F40 F50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badania, w ramach którego podjęto próbę określenia wpływu poszczególnych filarów konkurencyjności (GCI) na zmiany międzynarodowej pozycji konkurencyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej (GW-4) na tle UE-10. Okres badawczy obejmuje lata 2004–2017, jednak w przypadku braku porównywalnych danych został zawężony do okresu 2006–2017. W badaniu zastosowano analizę danych wtórnych, dotyczących filarów konkurencyjności gospodarki wyodrębnionych w Raportach „Global Competitiveness Report”, opracowywanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z prezentowanej analizy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akben-Selcuk, E. (2016). Factors affecting firm competitiveness: Evidence from an emerging market. International Journal of Financial Studies, 4 (2), 1–10. DOI: 10.3390/ijfs4020009.
2.Amendola, G., Dosi, G., Papagni, E. (1993). The dynamics of international competitiveness. Weltwirtschaftliches Archiv, 3 (129), 451–471.
3.Bossak, J. (2000). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. W: J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
4.Buckley, P., Pass, C., Prescott, K. (1988). Measures of international competitiveness: a critical survey. Journal of Marketing Management, 2 (4), 175–200.
5.Ezalea-Harrison, F. (2005). On the competing notion of international competitiveness. Advances in Competitiveness Research, 1 (13), 80–87.
6.Kancs, D. (2011). The economic geography of labour migration: Competition, competitiveness and development. Applied Geography, 1 (31), 191–200.
7.Krugman, P. (1994). Competiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, 2 (73), 28–44.
8.Misala, J., Misztal, P., Młynarzewska, I., Siek, E. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie 1990–2007. Radom: Politechnika Radomska.
9.Molendowski, E. (2017). An Internationally Competitive Economy: Poland Compared to The Visegrad Group Countries in The Post-Accession Period. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 4 (20), 5–17.
10.Molendowski, E., Żmuda, M. (2013). Changes In Competitiveness Among The Visegrad Countries After Accession To The European Union: A Comparative Analysis Based On A Generalized Double Diamond Model. Comparative Economic Research. Central Eastern Europe, 4 (16), 121–153.
11.Porter, M., Rivkin, J. (2012). The Looming Challenge to U.S. Competitiveness. Harvard Business Review, 3 (90). Pobrane z: https://hbr.org/2012/03/the-looming-challenge-to-us-competitiveness.
12.Reiczigel, J., Zakariás, I., Rózsa, L. (2005). A bootstrap test of stochastic equality of two populations. The American Statistician, 2 (59), 156–161.
13.Schwab, K. (red.). (2017). The Global Competitiveness Report 2017–2018. Geneva: World Economic Forum.
14.Siebert, H. (2000). Zum Paradigma des Standortwettbewerbs. Tübingen: Mohr Siebeck.
15.Staudte, R., Sheather, S. (2011). Robust estimation and testing. New York: Wiley.
16.Thore, S., Tarverdyan, R. (2016). The sustainable competitiveness of nations. Technological Forecasting and Social Change, 106, 108–114.
17.Weresa, M.A. (2012). Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Żmuda, M. (2016), Strategie pobudzania konkurencyjności Singapuru i Irlandii w świetle koncepcji państwa rozwojowego – wnioski dla gospodarek doganiających. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 3 (20/2), 249–257.
19.Żmuda, M. (2017), Towards a Taxonomy of International Competitiveness. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 25, 97–116.
20.Żmuda, M., Molendowski, E. (2016), W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81).