Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Cena i wolumen jako czynniki eksportu w XXI wieku (na przykładzie wybranych krajów Azji)

Autorzy: Jerzy Dudziński
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: ceny światowe handel międzynarodowy kraje rozwijające się Azja
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (157-168)
Klasyfikacja JEL: E64 F10 F40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zaprezentowane w artykule badania wskazują, że we współczesnej gospodarce cena eksportowa odgrywa znaczną rolę tylko w przypadku krajów o surowcowo-rolnej orientacji wywozu. W XXI wieku znacznie większa rolę, jako czynnik eksportu, pełni jego wolumen, determinując bezpośrednio dynamikę i poziom wywozu. Tradycyjna teoria, wskazująca na konieczność dywersyfikacji eksportu, pozostaje nadal aktualna. Nowym, bardzo interesującym zjawiskiem, obserwowanym w XXI wieku jest bardzo wysoka dynamika eksportu Wietnamu (wzrost ponad dwunastokrotny). Eksport krajów naftowych, które zwiększyły swój wywóz nieco ponad dwukrotnie, rósł w tempie wolniejszym niż średnia światowa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adler, S., Magud, N.F. (2013). Four Decades of Terms of Trade Booms. IMF Working Papers, WP 13/103.
2.Bleaney, M., Greenaway, D. (1993). Long-Run Trends in the Relative Price of Primary Commodities and in the Terms of Trade of Developing Countries. Oxford Economic Papers, 45.
3.Budnikowski, A. (2001). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
4.Dudziński, J. (1998). Ceny rynku narodowego. Tendencje i mechanizm. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Dudziński, J. (2015). Commodity and Income Terms of Trade as a Measure of Benefits in Contemporary International Trade (Based on the Example of Selected Asian Countries). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 413, 11–20.
6.Fosu, A.K. (1996). Primary Exports and Economics Growth in Developing Countries. World Economy, 4, 465–474.
7.Francis, M. (2007). The Effect of China on Global Prices. Bank of Canada Review, Autumn.
8.Fung, K.C., Garcia-Herrero, A., Ospina, M.N. (2013). Latin American Commodity Export Concentration: Is There a China Effect? BBVA Working Paper, 13/06.
9.IMF (2018). Pobrane z: www.imf/external//np/res/commod/table1.pdf (5.03.2018).
10.Otero, J., Iregni, A.M. (2005). The Log – Run Behavior of the Terms of Trade between Primary Commodities and Manufactures. United Nations University, Working Paper No. 2011/71. Evolution in the Terms of Trade and Its Impact on Developing Countries Trade and Development. New York: UNCTAD.
11.Roache, S.K. (2012). China’s Impact on World Commodity Markets. IMF Working Papers, WP 12/115 May.
12.Meyn, M., Kennan, J. (2009). The implications of the global financial crisis of developing countries’ export volume and values. London: Overseas Development Institute, June.
13.Sosa, S., Tsounta, E. (2013). A Bumpy Road Ahead, Finance and Development. IMF, September.