Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-spożywczego Polski

Autorzy: Małgorzata Bułkowska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Słowa kluczowe: handel zagraniczny FTA MERCOSUR Unia Europejska Polska
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (143-155)
Klasyfikacja JEL: F13 F14 F15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba oceny wpływu zawarcia przez Unię Europejską umowy o wolnym handlu (FTA) z krajami MERCOSUR na handel rolno-spożywczy Polski. Poprzedzono to charakterystyką handlu rolno-spożywczego Polski z krajami należącymi do ugrupowania, analizą barier we wzajemnej wymianie handlowej oraz omówieniem najważniejszych problemów pojawiających się podczas negocjacji. Badania wykazały, że kraje MERCOSUR są głównym pozaunijnym rynkiem zaopatrzenia Polski w produkty rolno-spożywcze, a jednocześnie mają marginalne znaczenie jeśli chodzi o sprzedaż tych produktów. Wymiana handlowa produktami rolno-spożywczymi jest głównym punktem wrażliwym negocjacji, szczególnie w kontekście wołowiny i drobiu, ale także etanolu i cukru. Każde zwiększenie importu spoza UE może stanowić zagrożenie dla polskich producentów mięsa wołowego i drobiowego. Marginalny eksport ograniczający się głównie do słodyczy może jednak świadczyć o niewykorzystanych możliwościach rozwoju polskiego eksportu do krajów Ameryki Południowej (np. produktów mleczarskich czy napojów).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroziak, Ł., Bułkowska, M. (2015). Całościowe Gospodarcze I Handlowe Porozumienie z Kanadą (CETA) oraz Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji a konkurencyjność polskich producentów żywności. W: I. Szczepaniak (red.), Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (1), seria Program Wieloletni 2015–2019. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
2.Bułkowska, M. (2017). Kierunki polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych. Studia i Prace WNEiZ US, 49/2, 35–47.
3.European Comission (2010). Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego
4.i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego wykluczeniu społecznemu. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (3.03.2018).
5.Burrell, A., Ferrari, E., González Mellado, A., Himics, M., Michalek, J., Shrestha, S., Doorslaer, B. (2011). Potential EU-Mercosur Free Trade Agreement: Impact Assessment. European Comission
6.Kirkpatrick, R. (2017). Potential Agricultural Trade Implications of the EU-MERCOSUR FTA. USDA Foreign Agricultural Service.
7.Kita, K. (2013). Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z MERCOSUR. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 170, 239–252.
8.Pawlak, K., Sapa, A. (2016). Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-żywnościowego UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 1/16 (31), 199–210.
9.Pera, B. (2013). Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej po wybuchu globalnego kryzysu gospodarczego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 172.
10.WITS. Pobrane z: http://wits.worldbank.org (3.03.2018).