Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Równoważność wymogów w regulacjach bankowych Unii Europejskiej – koncepcja i znaczenie

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (65-74)
Klasyfikacja JEL: F15
Słowa kluczowe: zasada równoważności jednolita licencja bankowa UE
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Alina Szypulewska-Porczyńska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta

Abstrakt

W artykule podjęto problem znaczenia zasady równoważności wymogów dla handlu usługami bankowymi UE. W bliskim horyzoncie czasowym obroty usługami bankowymi między UE a państwami trzecimi powinny wzrosnąć ze względu na rozszerzenie geograficznego zakresu tej zasady, chociaż w mniejszym stopniu dotyczyć to będzie usług detalicznych i przedsiębiorstw. W dłuższym horyzoncie czasowym obroty między UE a państwami trzecimi kształtować się będą głównie pod wpływem Brexitu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Centre for European Reform (2016). The economic consequences of leaving the EU.
2.Douglas-Henry, P., Katz, T., Evans, H., Plant, S., Kamerling, A., Macpherson, C. (2016). Brexit: what impact might leaving the EU have on the UK’s financial services industry? Pobrane z: https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2015/10/banking-disputes-quarterly/brexit.
3.EBA (2016). Report on the Convergence of Supervisory Practices.
4.EBC (2017). Report on financial structures 2017.
5.Komisja Europejska (2014). Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie równoważności wymogów nadzorczych i regulacyjnych niektórych państw trzecich i terytoriów trzecich do celów traktowania ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, OJ L 359.
6.Komisja Europejska (2017). Commission Staff working document, EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment. Brussels. SWD (2017) 102 final.
7.Komisja Europejska (2018). Equivalence/Adequacy Decisions taken by the European Commission as of 09/01/2018.
8.Lautenschläger, S. (2017). The European banking sector – growing together and growing apart. Speech by Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the LSE German Symposium, London. Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170302.en.html.
9.OECD (2013). Interconnected economies: Benefiting from global value-chains.
10.OECD (2010). Extended Balance of Payments Services Classification. Pobrane z: https://stats.oecd.org (19.02.2018).
11.Rada Europejska, Konkluzje Prezydencji, 11225/2/09 Rev. 2, Bruksela, 18–19 czerwca 2009 r.
12.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, OJ L 176.
13.The right way to do Brexit, Britain can „take back control” from Europe without cutting all ties (2018). The Economist. Pobrane z: https://www.economist.com/news/leaders/21737271-britain-can-take-back-control-europe-without-cutting-all-ties-right-way-do-brexit.
14.The Global Financial Centres Index 20 (September 2016). Pobrane z: http://www.longfinance.net/images/gfci/20/GFCI20_26Sep2016.pdf.
15.WTO (1999). European Communities and their Member States, Schedule of Specific Commitments Supplement 4, Revision 1. Pobrane z: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=31391,10335,2244,15832,33570,37471,26509&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True (wrzesień 2017).