Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Kirgiski syndrom MIRAB

Autorzy: Michał Jasiński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta
Słowa kluczowe: MIRAB pomoc rozwojowa przekazy Kirgistan
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (37-52)
Klasyfikacja JEL: F35 F63 O17 O47
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza modelu rozwoju społecznego-ekonomicznego MIRAB – ścieżki rozwojowej charakterystycznej dla państw rozwijających się (Globalnego Południa). Wyróżnikiem MIRAB jest czerpanie znacznego dochodu z dwóch źródeł – pomocy rozwojowej i przekazów od emigrantów. Na podstawie analizy wskaźników dla obu zjawisk (jego wielkości, wielkości w przeliczeniu na mieszkańca oraz wielkości względem gospodarki) wskazano 33 państwa (z czego 18 bez dostępu do morza i 15 małych wyspiarskich), w których istnieją przesłanki do zaistnienia tego modelu. Następnie dokonano analizy poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego w tej grupie państw, który wyznaczono na podstawie wskaźnika rozwoju społecznego (HDI) oraz zamożności (dochód narodowy na osobę). Analiza wykazała, że poziom tych państw jest zróżnicowany, co umożliwiło stwierdzenie, że model MIRAB nie jest charakterystyczny dla najsłabiej rozwiniętych małych państw. Następnie na podstawie bardziej restrykcyjnych kryteriów dotyczących wyznaczenia modelu MIRAB (dwucyfrowy wskaźnik odsetka udziału pomocy rozwojowej w PNB oraz jednocześnie dwucyfrowy wskaźnik odsetka przekazów w PKB) za modelowe MIRAB uznano gospodarki sześciu małych państw wyspiarskich oraz (śródlądowego) Kirgistanu. Dalsza analiza wskaźników pomocy rozwojowej i przekazów w Kirgistanie (w latach 1992–2015) umożliwiła wykazanie, że po 2003 roku gospodarka Kirgistanu wykazywała znamiona syndromu MIRAB.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baldacchino, G., Bertram, G. (2009). The Beak of the Finch: Insights into the Economic Development of Small Economies. The Round Table, 98 (401), 141–160.
2.Bank Światowy (2018). Pobrane z: http://data.worldbank.org (15.02.2018).
3.Bertram, G., Watters, R.F. (1984). New Zealand and its Small Island Neighbours: A Review of New Zealand Policy Toward the Cook Islands, Niue, Tokelau, Kiribati and Tuvalu. Institute of Policy Studies, Victoria University of Wellington.
4.Bertram, G., Watters, R.F. (1985). The MIRAB Economy in South Pacific Microstates. Pacific Viewpoint, 3 (26), 497–519.
5.Bertram, G., Watters, R.F. (1986). The MIRAB Process: Earlier Analysis in Context. Pacific Viewpoint, 1 (27), 47–59.
6.Bertram, G. (2006). Introduction: The MIRAB model in the twenty-first century. Asia Pacific Viewpoint, 1 (47), 1–13.
7.Bertram, G., Poirine, B. (2007). Island Political Economy. W: G. Baldacchino (red.), A World of Islands. Charlottetown: Institute of Island Studies, University of Prince Edward Island.
8.Briguglio, L. (2011). Macroeconomics and the Maltese Economy. Malta: BDL Publishing.
9.Brzozowski, J., Szarucki M. (2010). Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów. Gospodarka Narodowa, 3, 63–78.
10.Budnikowski, A. (2017). Ekonomia międzynarodowa. Warszawa: PWE.
11.Corden, W.M. (1984). Booming Sector and Dutch Disease Economic: Survey and Consolidation. Economic Papers, 3 (36), 359–380.
12.Corden, W.M., Neary, J.P. (1982). Booming Sector and De-industralization in a Small Open Economy. Economic Journal, 92, 825–848.
13.Crocombe, R. (2001). The South Pacific. Suva: University of South Pacific.
14.Dudziński, J. (1992). Położenie geograficzne jako bariera rozwoju ekonomicznego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
15.Human Development Report (2016). New York: UNDP.
16.Jasiński, M. (2010). Teoria zależności od ścieżki a małe gospodarki wyspiarskie. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 28, 52–72.
17.Jasiński, M. (2017a). Aspekty monokulturowe pomocowej choroby holenderskiej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace, 3 (31), 151–167.
18.Jasiński, M. (2017b). Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie. Studia i Prace WNEIZ US, 49/2, 317–333.
19.Jasiński, M. (2017c). Poziom rozwoju społecznego i zamożności a pomoc rozwojowa i przekazy w państwach o niekorzystnym położeniu geograficznym. W: J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski (red.), Społeczny kontekst ekonomii (s. 307–326). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
20.Jasiński, M. (2018). Nasycenie gospodarki turystyką a poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego w małych rozwijających się państwach wyspiarskich (w druku).
21.Jędrusik, M. (2005). Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
22.Kopiński, D. (2011). Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Warszawa: Difin.
23.Oberst, A. McElroy, J.L. (2007). Contrasting Socio-Economic and Demographic Profiles of Two, Small Island, Economic Species: MIRAB versus PROFIT/SITE. Island Studies Journal, 2 (2), 163–176.
24.Rybczynski, T.M. (1955). Factor Endowment and Relative Commodity Prices. Economica, New Series, 22 (88), 336–341.
25.Treadgold, M.L.(1999). Breaking out of the MIRAB mould: historical evidence from Norfolk Island. Asia Pacific Viewpoint, 3 (40), 237–244.
26.UNCTAD (2010). In-depth evaluation of UNCTAD’s technical cooperation activities dedicated to least developed countries, landlocked developing countries, small Island developing states and other structurally weak, vulnerable and small economies.