Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
Współczesne oblicze kobiety jako punkt wyjścia do projektowania rozwiązań biznesowych w oparciu o tradycyjne wartości

Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (185-195)
Słowa kluczowe: kobieta shero role życiowe pani domu
Autorzy: Alina Śmiłowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Magdalena Bartczak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Abstrakt

Schematyczne i stereotypowe prezentowanie i traktowanie kobiet, ale w szczególności tkwiąca w nich samych potrzeba dążenia do perfekcji, nieustanna autoanaliza i wyniszczająca wielozadaniowość, doprowadziły do pobudzenia silnej potrzeby wyzwolenia się w tych obciążeń i ograniczeń. Odpowiedzią na tę potrzebę jest pojawienie się Shero, czyli silnej, niezależnej oraz świadomej siebie i własnej wartości kobiety. Jednakże oczekiwana metamorfoza nie jest procesem prostym, zobrazowany on został w niniejszym artykule na przykładzie dorobku dwóch edycji warsztatów z kobietami biznesu. Wnikliwe rozpoznanie i zrozumienie współczesnych kobiet może stanowić punkt wyjścia do podjęcia z nimi odpowiedniego dialogu, co sprzyja budowaniu trwałej przewagi rynkowej przedsiębiorstwa, a przez to prowadzi do wzrostu jego wartości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartczak, M. (2014). Konsument XXI wieki – jaki jest i jakie stawia wyzwania przed marketingiem? W: E. Gąsiorowska, M. Burżacka, R. Dzik (red.), Współczesne wyzwania z perspektywy nauk ekonomicznych. Ciechanów: PWSZ w Ciechanowie.
2.Haidt, J. (2009). The Happiness Hyphothesis. Gdańsk: GWP.Haidt, J. (2007). Szczęście, od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne. Gdańsk: GPW.
3.Jaszcz, A. (2015). Narodziny Shero. Pobrane z: www.marketing-news.pl (01.07.2015).
4.Raport „Gender Factor – męskie branże w kobiecych rękach”. Pobrane z: www.genderfactor.eu (20.07.2015).
5.Stopyra, J. (2015). Femvertising – rehabilitacja marketingu. Pobrane z: www.nowymarketing.pl (02.02.2015).
6.Stopyra, J. (2016). Shero mówi: sprawdzam!. Pobrane z: www.marketing.org.pl (07.01.2016). www.pantene.pl (2016).