Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
Zarządzanie ryzykiem w praktyce gospodarczej

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (143-154)
Klasyfikacja JEL: D81
Słowa kluczowe: zarządzanie przedsiębiorstwa model biznesowy ryzyko
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Henryk Sobolewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bartosz Marcinkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Abstrakt

Przedsiębiorstwa działające we współczesnym świecie powinny kłaść szczególny nacisk na zwiększanie bezpieczeństwa funkcjonowania, co jest możliwe dzięki efektywnemu i zintegrowanemu zarządzaniu ryzykiem. Należy jednak zauważyć, że polskie podmioty gospodarcze nie przykładają dostatecznej wagi do problemu zarządzania zagrożeniami, traktując tę kwestię w sposób wybiórczy i ograniczony.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arena, M., Arnaboldi, M., Azzone, G. (2010). The organizational dynamics of Enterprise Risk Management. Accounting, Organizations and Society, 7, 659–675.
2.Bartkowiak, P., Koszel, M. (2013). Źródła ryzyka inwestycji deweloperskich w Polsce. W: E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, 208–220. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
3.Chapman, R.J. (2011). Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management. Chichester: John Wiley & Sons.
4.Dubisz, S. (red.) (2008). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Gephart, R.P., Maanen, J.V., Oberlechner, T. (2009). Organizations and Risk in Late Modernity. Organization Studies, 2–3, 141–155.
6.Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Małkowska-Borowczyk, M. (2012). Negatywna koncepcja ryzyka w teorii i praktyce zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 235, 9–21.
8.Marcinkowski, B. (2016). Korzyści zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. W: Економічний розвиток європейських країн в контексті інтеграційних процесів: уроки для України, 91–95. Żytomierz: ЖДТУ.
9.Merna, T., Al-Thani, F.F. (2011). Corporate Risk Management. Chichester: John Wiley & Sons.
10.Olson, D.L., Wu, D. (2010). Enterprise Risk Management Models. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
11.Pleczeluk, B. (2011). Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych. W: J. Toruński, H. Wyrębek (red.), Zarządzanie organizacjami a ryzyko. Warszawa: Studio EMKA.
12.Power, M. (2004). The Risk Management of Everything: Rethinking the Politics of Uncertainty. London: Demos.
13.Rudawska, E. (2013). Ryzyko relacji z klientami. W: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, 147–157. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
14.Scapens, R.W., Bromwich, M. (2010). Management Accounting Research: 20 years on. Management Accounting Research, 4, 278–284.
15.Sobolewski, H., Marcinkowski, B. (2016). Bariery wprowadzania systemów ERM w przedsiębiorstwie. W: R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, 29–36. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
16.Urbanowska-Sojkin, E. (2012). Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 235, 35–53.
17.Wojniłko, O., Sikorska-Michalak, A. (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga.
18.Zasępa, P. (2013). Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity. Warszawa: CeDeWu.