Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
Kierunki zmian struktury obrotów na rynku giełdowym w Warszawie

Autorzy: Agata Sierpińska-Sawicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: poziom oszczędności struktura inwestorów inwestorzy indywidualni
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (117-129)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały kierunki zmian struktury obrotów na GPW w Warszawie według grup inwestorów. Pokazano strukturę oszczędności Polaków i udział w tych oszczędnościach środków ulokowanych na giełdzie. W strukturze oszczędności dominują depozyty bankowe i środki pieniężne na kontach bieżących. Na giełdzie ulokowane było tylko 3,6% oszczędności i tylko 3,5% gospodarstw domowych posiadało akcje. Odsetek obywateli inwestujących na giełdzie jest w Polsce dużo niższy niż w krajach Europy Zachodniej. W obrotach na GPW w Warszawie rośnie systematycznie udział inwestorów zagranicznych, spada zaś udział krajowych inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Podstawowymi przyczynami spadku udziału w obrotach giełdowych inwestorów indywidualnych są wzrost złożoności instrumentów finansowych i bogacenie się społeczeństw. Skłania to inwestorów do lokowania wolnych środków pieniężnych w funduszach zbiorowego inwestowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baranowska-Skimina, B. (2016). Inwestowanie na giełdzie ma męską twarz. Jaki jest inwestor 2016? Pobrane z: http://www.finanse.egospodarka.pl/137348,Inwestowanie-nagieldzie-ma-meska-twarz-Jaki-jest-inwestor-gieldowy-2016,1,63,1.html (23.05 2017).
2.Baranowska-Skimina, B. (2015). GPW: inwestorzy indywidualni lepiej poinformowani? Pobrane z: www.gpw.pl oprac.:eGospodarka.pl (20.05.2017).
3.Domańska-Trzaskoma, M. (2017). Oszczędności Polaków to 19% PKB. Wyprzedza nas Rosja i Rumunia. Pobrane z: http://www.finanse.egospodarka.pl/131439,Oszczednosci-Polakow-to-19-PKB-Wyprzedza-nas-Rosja-i-Rumunia,1,63,1.html (21.05 2017).
4.Dziawgo, D. (2003). Brytyjscy indywidualni akcjonariusze i ich stowarzyszenia. Nasz Rynek Kapitałowy, 5.
5.Grzelec, K. (2016). W Polsce rządzi konto oszczędnościowe. Pobrane z: http://www.finanse.egospodarka.pl/133110,W-Polsce-rzadzi-konto-oszczednosciowe,1,63,1.html (21.05.2017).
6.Nawrot, W. (2005). Finansowanie firm na rynkach zagranicznych. Warszawa: CeDeWu.
7.Piłat, R. (2017). Nagrody dla długoterminowych udziałowców. Capital Trader Magazine, 4 (9), 145.
8.Polak oszczędny 2016. BGŻ Optima. Pobrane z: http://www.michalstopka.pl/struktura-oszczednosci-polakow/#Struktura_oszczednosci_Polakow_dlaczego_tak_malo_oszczednosci_lokujemy_na_gieldzie (21.05.2017).
9.Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pobrane z: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/projekty-strategi-na-rzecz-odpowiedzialnego,143,0,2269583.html (23.05.2017).
10.Świecka, B. (red.) (2014). Współczesne problemy finansów osobistych. Warszawa: CeDeWu.
11.Tychmanowicz, P. (2017). Inwestorzy indywidualni znów ruszyli na parkiet. Rzeczpospolita, z 10.04.2017 (B).
12.Wójcik, E. (2007). Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności. Bank i Kredyt, 7, 55–66.
13.Zespół Analizy Online https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/20439/strukturaoszczednosci-gospodarstw-domowych-%28marzec-2016%29.html (21.05.2017).
14.http://www.michalstopka.pl/wp-content/uploads/2015/08/wynagrodzenia-a-pkb.png (21.05.2017).
15.http://www.sii.org.pl/7586/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorowobi-2016.html#ak7586 [stan na dzień 10.09.2016] (21.05.2017).