Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
Formy współdziałania przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej

Autorzy: Dariusz Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: typy i rodzaje relacji współpraca i współdziałanie zarządzanie relacjami
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (85-94)
Klasyfikacja JEL: O25 O47 P13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono i scharakteryzowano typy relacji, jakie występują między współpracującymi przedsiębiorstwami. Stwierdzono, że kooperacja opiera się przede wszystkim na relacjach prostych, do których zaliczono tzw. relacje incydentalne, powtarzalne i długofalowe, określane jako antagonistyczne, sporadycznie natomiast wykorzystuje się relacje zaawansowane, do których należy partnerstwo, sojusz i tzw. kooperacja kompletna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bengtsson, M., Kock, S. (2000). “Coopetition” in Business Networks – to Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, 14 (29).
2.Buxmann, P., von Arsen, A., Diaz, L.M. (2008). Economic evaluation of cooperation scen arios in supply chains. Journal of Enterprises Information Management, 21 (3).
3.Czakon, W. (2007). Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Katowice: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej.
4.Gordon, I.H. (2001). Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: PWE.
5.Górzyński, M., Pander, W., Koć, P. (2006). Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu. Warszawa: PARP.
6.Janasz, W., Białasiewicz, M. (red.) (2000). Elementy strategii rozwoju przemysłu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Jaźwiński, I., Kiernożycka-Sobejko, A. (2006). Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8.
8.Kaczmarek, B. (2000). Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
9.Kale, P., Singh, H. (2009). Managing strategic alliances: what do we know now, and where do we go from here? The Academy of Management Perspectives, 3.
10.Lichtarski, J. (red.) (2003). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
11.Provan, K.G., Kenis, P. (2008). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory, 2. 94 Metody ilościowe w ekonomii
12.Rangan, U.S., Yoshino, M.Y. (1996). Forging alliances: A guide to top management. The Columbia Journal of World Business, 3.
13.Safin, K. (2003). Zarządzanie małą firmą. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.