Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Skłonność gospodarstw domowych do instalowania OZE – wyniki badań na Dolnym Śląsku

Autorzy: Edyta Ropuszyńska-Surma
Politechnika Wrocławska

Magdalena Węglarz
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe OZE akceptacja społeczna skłonność do instalowania OZE
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (305-316)
Klasyfikacja JEL: D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest oszacowanie skłonności gospodarstw domowych do instalowania OZE i wyłonienie grup o największej oraz najmniejszej skłonności. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu badawczego pt. „Opracowanie modelu zachowań prosumenta na rynku energii” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki zdefiniowano segmenty gospodarstw domowych według kryterium akceptacji OZE mierzonego wskaźnikiem skłonności do instalowania OZE. Zidentyfikowano, że najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na instalowanie OZE są: powierzchnia mieszkania, wydatki na energię elektryczną, liczba osób w rodzinie i płeć respondenta. W pracy zdefiniowano i obliczono wskaźnik skłonności gospodarstw domowych do instalowania OZE jako iloczyn liczby gospodarstw mających OZE oraz prawdopodobieństwa stania się prosumentem. Współczynnik prawdopodobieństwa oszacowano na podstawie wyników badań ankietowych. Największą skłonność do instalowania OZE przejawiają mężczyźni, osoby w wieku 30–49 lat, czteroosobowe gospodarstwa domowe oraz te wydające na energię elektryczną od 100 do 200 zł.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bosley, P., Bosley, K. (1988). Public Acceptability of California’s Wind Energy Developments: Three Studies. Wind Engineering, 12 (5), 311–318.
2.Carlman, I. (1984). The Views of Politicians and Decision-makers on Planning for the Use of Wind Power in Sweden. W: European Wind Energy Conference (s. 339–343). 22–36 October. Hamburg.
3.Diaz-Rainey, I., Ashton, J.K. (2011). Profiling Potential Green Electricity Tariff Adopters: Green Consumerism as an Environmental Policy Tool? Business Strategy and the Environment, 20, 456–470.
4.Ropuszyńska-Surma, E., Węglarz, M. (2017a). Bariery rozwoju energetyki rozproszonej. Przegląd Elektrotechniczny, 4, 90–94.
5.Ropuszyńska-Surma, E., Węglarz, M. (2017b). Społeczna akceptacja dla OZE – perspektywa odbiorców (prosumentów). Referat zgłoszony na konferencję Rynek Energii Elektrycznej REE’17. 25–27 kwietnia. Kazimierz Dolny.
6.Ropuszyńska-Surma, E., Węglarz, M. (2017c). The Pro-Economical Behaviour of Households and their Knowledge about Changes in the Energy Market. E3S Web of Conferences, 14. Energy and Fuels 2016. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171401006.
7.Scarpa, R., Willis, K. (2010). Willingness-to-pay for Renewable Energy: Primary and Discretionary Choice of British Households’ for Micro-Generation Technologies. Energy Economics, 32, 129–136.
8.Shackley, S., Reiner, D., Upham P., de Coninck H., Sigurthorsson G., Anderson J. (2009). The Acceptability of CO2 Capture and Storage (CCS) in Europe: An Assessment of the Key Determining Factors: Part 2. The Social Acceptability of CCS and the Wider Impacts and Repercussions of Its Implementation. International Journal of Greenhouse Gas Control, 3 (3), 344–356.
9.Upham, P., Whitmarsh, L., Poortinga, W., Purdam, K., Devine, W.P. (2009). Public Attitudes to Environmental Change – A Selective Review of Theory and Practice. Report for RCUK/LWEC. Pobrano z: http://www.lwec.org.uk/news-archive/ 2009/30102009-report-published-public-attitudes-environmental-change.
10.Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 925.
11.Wiśniewski, G. (2016). Rozwój odnawialnych źródeł energii i ich możliwości w zakresie modernizacji krajowej energetyki i redukcji emisji. W: A. Mikłaszewski (red), Ochrona atmosfery przez zmianę źródła energii (s. 85–102). Wrocław: Dolnośląski Klub Ekologiczny.
12.Yuan, X., Zuo, J., Ma, Ch. (2011). Social Acceptance of Solar Energy Technologies in China – End Users’ Perspective. Energy Policy, 39, 1031–1036.