Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Konkurencyjność Polski na tle krajów unijnych

Autorzy: Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: międzynarodowa konkurencyjność gospodarki indeks konkurencyjności Polska UE
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (227-241)
Klasyfikacja JEL: E20 E60 F40 F50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi prezentację wyników analiz pozwalających na ocenę konkurencyjności Polski na tle krajów unijnych, co stanowi jego zasadniczy cel. Analizy oparto na wskaźnikach syntetycznych pozwalających na badanie poziomu konkurencyjności gospodarek. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu oraz dane wtórne publikowane przez międzynarodowe instytucje badające konkurencyjność gospodarek: Światowe Forum Ekonomiczne, Heritage Foundation, Bank Światowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boguszewski, P. (2016). Globalny raport konkurencyjności 2016–2017 Światowego Forum Gospodarczego. Warszawa: NBP.
2.Bossak, J. (2000). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. W: J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską. Tom 1. Warszawa: SGH.
3.Jagiełło, E.M. (2008). Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki. Warszawa: Poltext.
4.Jeliński, B. (2014). Konkurencyjność międzynarodowa wobec następstw kryzysu gospodarki globalnej. W: A. Grynia (red.), Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania. Wilno: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku.
5.Krugman, P. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, March–April.
6.Majewska-Bator, M. (2010). Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
7.Martin, R. (2003). A Study on the Factors of Regional Competitiveness. Final Report for The European Commission Directorate-General Regional Policy. Cambridge: University of Cambridge.
8.Radło, M.J. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. W: W. Bieńkowski, M.A. Weresa (red.), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań. Warszawa: SGH.
9.The Global Competitiveness Index. Historical Dataset 2005–2015.
10.World Bank (2006). Doing Business 2007: How to Reform. Washington, DC: World Bank Group.
11.World Bank (2007). Doing Business 2008. Washington, DC: World Bank Group.
12.World Bank (2008). Doing Business 2009. Washington, DC: World Bank Group.
13.World Bank (2009). Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times. Washington, DC: World Bank Group.
14.World Bank (2010). Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs. Washington, DC: World Bank Group.
15.World Bank (2012). Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World. Washington, DC: World Bank Group.
16.World Bank (2013). Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank Group.
17.World Bank (2013). Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank Group.
18.World Bank (2014). Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency. Washington, DC: World Bank Group.
19.World Bank (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Washington, DC: World Bank Group.
20.World Bank (2017). Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington, DC: World Bank Group.
21.World Economic Forum (2015). Global Competitiveness Report 2014–2015. Geneva: WEF.
22.World Economic Forum (2016). Global Competitiveness Report 2016–2017. Geneva: WEF.
23.Wziątek-Kubiak, A. (2001). Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność. Ekonomista, 4, 471–491.