Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Od równowagi bytu do zrównoważonego społeczeństwa

Autorzy: Małgorzata Gotowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: równowaga bytu zrównoważony rozwój innowacje społeczne społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) zrównoważone społeczeństwo
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (43-54)
Klasyfikacja JEL: O35 Q56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Poniższy artykuł jest kompilacją wyników badań autorki nad równowagą bytu ludzi poprzez zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność i innowacje społeczne. Ewolucja rozważań nad powyższymi zagadnieniami doprowadziła do postawienia za cel sformułowania pojęciowego oraz określenia elementów składowych zrównoważonego społeczeństwa. To kategoria bardzo rzadko poruszana, z wyjątkiem indeksu zrównoważonego rozwoju. Efektem tego opracowania są teoretyczne, ale i koncepcyjne rozważania nad równowagą bytu w aspekcie zrównoważonego rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrano z: www.odpowiedzialnybiznes.pl.
2.Gotowska, M. (2015). Polska wieś i jej mieszkańcy a jakość ich życia. W: M. Janoś-Kresło (red.), Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi – mit czy rzeczywistość? (s. 158–168). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
3.Gotowska, M., Ratajczak, R. (2016). Projektowanie innowacji społecznych i ich wpływ na jakość życia społeczności lokalnych. Konsumpcja i Rozwój, 2 (15), 28–29.
4.Innowacje społeczne. Foresight CSR. Ekspercki przegląd CSR. Goresponsible, 1 (3), s. 4.
5.Main Results 2016. Sustainable Society Index – Your Compass to Sustainability. Pobrano z: http://www.ssfindex.com/results/main-results-2016 (18.06.2017).
6.Our Common Future – Nasza wspólna przyszłość (1991). Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju. Warszawa: PWE.
7.Sustainability and the SSI. Sustainable Society Index – Your Compass to Sustainability. Pobrano z: http://www.ssfindex.com/ssi/ssi-2016.
8.Sustainable Society. Pobrano z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Framework_SSI2010.gif.
9.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627.
10.Visser, W. (2011). Rewolucja w CSR. Harvard Business Review Polska. Odpowiedzialny Biznes, lipiec.