Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Audyt krajobrazowy a realizacja zapisów europejskiej konwencji krajobrazowej w Polsce na przykładzie wybranego obszaru podmiejskiego Wrocławia

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (207-218)
Klasyfikacja JEL: R58
Słowa kluczowe: krajobraz audyt krajobrazowy ocena krajobrazu Europejska Konwencja Krajobrazowa
Autorzy: Piotr Krajewski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Karol Mrozik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Abstrakt

W artykule przeanalizowano stan realizacji zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce w kontekście obowiązku opracowania audytu krajobrazowego. Głównym celem badań było wykazanie, czy audyt krajobrazowy realizuje zalecenia zawarte w Konwencji ratyfikowanej przez Polskę w 2004 roku. Drugim celem była ocena możliwości wykorzystania metody wykonania audytu w skali pojedynczej gminy oraz określenia rekomendacji w zakresie gospodarowania wodą w krajobrazie. Aby zrealizować założone cele, przetestowano metodę wyznaczania krajobrazów priorytetowych, zawartą w projekcie rozporządzenia w sprawie audytu krajobrazowego na przykładzie gminy Kąty Wrocławskie, graniczącej bezpośrednio z Wrocławiem. Na tej podstawie wskazano podstawowe zalety i wady przyjętych rozwiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antrop, M. (2004). Landscape Change and the Urbanization Process in Europe. Landscape and Urban Planning, 67, 9–26.
2.Butler, A., Åkerskog, A. (2014). Awareness-raising of Landscape in Practice. An Analysis of Landscape Character Assessments in England. Land Use Policy, 36, 441–449.
3.Chmielewski, T.J., Myga-Piątek, U., Solon, J. (2015). Typologia aktualnych krajobrazów Polski. Przegląd Geograficzny, 87 (3), 377–408.
4.Degórski, M., Ostaszewska, K., Richling, A., Solon, J. (2015). Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Przegląd
5.Geograficzny, 86 (3), 295–314.
6.Europejska Konwencja Krajobrazowa. Dz.U. 2006, nr 14, poz. 98.
7.Krajewski, P. (2016). Rola audytu krajobrazowego w kontekście zasad funkcjonowania wybranych obszarów chronionych. Problemy Ekologii Krajobrazu, XLIII, 63–72.
8.Le Lay, Y., Piégay, H., Rivière-Honegger, A. (2013). Perception of Braided River Landscapes: Implications for Public Participation And Sustainable Management. Journal of Environmental Management, 119, 1–12.
9.Majchrowska, A. (2007). Realizacja zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Czasopismo Techniczne. Architektura, 104 (7-A), 179–184.
10.Myga-Piątek, U., Nita, J. (2015). Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrożeń. Przegląd Geograficzny, 87 (1), 5–25.
11.Myga-Piątek, U., Nita, J., Sobala, M., Pukowiec, K., Dzikowska, P., Żemła-Siesicka, A., Piątek, J. (2016). Sporządzenie audytu krajobrazowego – testowanie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazu. Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
12.Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. sporządzania audytów krajobrazowych. Pobrane z: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290958/katalog/12384528#12384528 (6.04.2017).
13.Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. T.j. Dz.U. 2016, poz. 778, z późn. zm.
14.Ustawa z 24.04.2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Dz.U. 2015, poz. 774, z późn. zm.
15.Zbierska, A., Zydroń, A. (2016). Rola administracji samorządowej w ochronie krajobrazu i ładu przestrzennego w Polsce na tle Unii Uuropejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 46 (2), 157–170.