Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Wielowymiarowa analiza ubóstwa energetycznego w ujęciu regionalnym w Polsce

Autorzy: Izabela Szamrej-Baran
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne ranking regiony Polski
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (283-295)
Klasyfikacja JEL: D19 I32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ubóstwo energetyczne pojawia się, gdy gospodarstwo domowe ma problem z utrzymaniem odpowiedniej (komfortowej) temperatury w domu/mieszkaniu, czyli gospodarstwo ubogie energetycznie to takie, którego nie stać na utrzymanie ogrzewania na odpowiednim poziomie po rozsądnych cenach. Celem pracy jest utworzenie rankingu 16 polskich województw ze względu na ubóstwo energetyczne (jego zasięg). Na podstawie wyników wcześniejszych badań oraz przyjętej listy zmiennych opisujących zjawisko ubóstwa energetycznego skonstruowano ranking województw UE w 2015 roku. Rezultat badania porównano z wynikami podobnego rankingu z 2011 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boardman, B. (1991). Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth. London: Belhaven Press.
2.Dopke, J. (2013). Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2012/13. Pobrano z: www.cire.pl (26.06.2013).
3.Dopke, J. (2015). Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2015 r. w 34 miastach Polski. Pobrano z: www.cire.pl (1.08.2016).
4.GUS (2014). Budżety gospodarstw domowych w 2011 roku. Warszawa: GUS.
5.GUS (2016). Budżety gospodarstw domowych w 2014 roku. Warszawa: GUS.
6.GUS (2012). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SiILC 2011). Warszawa: GUS.
7.GUS (2015). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SiILC 2014). Warszawa: GUS.
8.Harris, G. (2005). Fuel Poverty. A Local Perspective. A Study of Fuel Poverty among Users of Finglas/Cabra MABS. Finglas/Cabra MABS. Pobrano z: https://www.mabs.ie/fi leadmin/user_upload/documents/Reports_Submissions/MABS_Reports_Documentation/Fuel_Poverty_Finglas_MABS_March2005_1_.pdf (1.04.2016).
9.Hills, J. (2012). Getting the Measure of Fuel Poverty. Final Report of the Fuel Poverty Review. CASE Report 72. London: Department of Energy and Climate Change (DECC).
10.Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Szamrej-Baran, I. (2014). Wpływ ubóstwa energetycznego na warunki życia gospodarstw domowych w Polsce. Niepublikowana rozprawa doktorska. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
12.Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia – EU-SILC 2008 (2009). Warszawa: GUS.