Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie sektora ochrony zdrowia

Autorzy: Katarzyna Hawran
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sektor ochrony zdrowia społeczna odpowiedzialność biznesu CSR
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (107-116)
Klasyfikacja JEL: H00 I10 I15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w sektorze ochrony zdrowia. Koncepcja CSR jest szczególnie ważna w obliczu problemów współczesnej ekonomii. Dążenie do budowania pozytywnych relacji ze społeczeństwem, w tym zrównoważony rozwój, stało się ważnym celem nie tylko w ujęciu całej gospodarki, ale także istotnym elementem budowania długoterminowej strategii w poszczególnych jej sektorach, takich jak na przykład ochrona zdrowia. Dlatego w niniejszym opracowaniu, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, przedstawiono ideę CSR, charakterystykę sektora ochrony zdrowia oraz case study z przykładami działań w obszarze CSR w sektorze ochrony zdrowia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
2.Bayer. Odpowiedzialny biznes. Pobrano z: https://www.bayer.com.pl/pl/odpowiedzialnybiznes/archiwum-projektow-csr (27.11.2016).
3.Jacyno, M., Korkosz-Gębska, J., Maj, M., Milewski, J., Trębacz, D., Wójcik, G. (2013). Społecznie odpowiedzialna energetyka. Rynek Energii, 6, 3–12.
4.Komisja Europejska (2016). Pobrano z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=pl (25.11.2016).
5.Locha, E. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda czy konieczność. Pobrano z: http://www.sob.edu.pl/wp-content/downloads/sob_moda_czy_koniecznosc.pdf (29.11.2016).
6.Ministerstwo Zdrowia. Pobrano z: http://www.mz.gov.pl (20.12.2016).
7.Nogieć, J. (2013). Działania społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do różnych grup odbiorców. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1 (33), 47–57.
8.Rok, B., (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Raport Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Warszawa.
9.Słownik języka polskiego. Hasło: Odpowiedzialność. Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/;2493511 (25.11.2016).
10.Smolarek, M., Sipa, M. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie, 2, 49–62.
11.Svanvid Biotechnology. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Pobrano z: http://www.svanvid.com/odpowiedzialnosc (27.11.2016).
12.Svanvid Biotechnology. Zrównoważony rozwój. Pobrano z: http://www.svanvid.com/naszawizja (27.11.2016).
13.TEVA. Corporate Social Responsibility. Pobrano z: http://www.teva.pl/Social/Documents/CSR%20Report%20brief%20to%20Compass__PL.pdf (27.11.2016).