Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Uwarunkowania ekspansji polskich firm typu start-up na rynkach zagranicznych

Autorzy: Monika Burżacka
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Słowa kluczowe: start-upy rynki zagraniczne konkurencyjność otoczenie biznesowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (95-106)
Klasyfikacja JEL: F23 L21 L60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wbrew wszelkim teoriom internacjonalizacji, znaczny odsetek firm typu start-up, pomimo braku doświadczenia, młodego wieku i wielu różnorodnych barier natury formalnej czy legislacyjnej podbija rynki zagraniczne. Jedne firmy odnoszą sukces w sposób spektakularny, inne zauważone są przez zagranicznego odbiorcę w mniejszym zakresie. Taki stan rzeczy warunkowany jest szeregiem różnorodnych czynników, wśród których znaczenie ma dobrze opracowany model biznesowy, innowacyjny produkt czy usługa oraz wysoki poziom kapitału intelektualnego. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystko zależy od samej firmy. Z tego względu potrzebna jest wnikliwa analiza uwarunkowań ekspansji polskich firm typu start-up na rynki zagraniczne. Jak się okazuje, na efekt wpływa również otoczenie biznesowe, w którym muszą funkcjonować jednostki, w tym parametry makroekonomiczne, które niejednokrotnie zamiast sprzyjać działalności innowacyjnych podmiotów, skutecznie ją utrudniają, a wręcz nawet blokują.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Autio, E., Sapienza, H.J., Almeida, J.G. (2000). Effects of Age at Entry, Knowledge Intensity, and Imitability on International Growth. Academy of Management Journal, 43 (5), 909–924.
2.Bürgel, O., Fier, A., Licht, G., Murray, G., Nerlinger, E. (1998). The Internationalisation of British and German Start-Up Companies in High-Technology Industries. Discussion Paper No. 98-34 Pobrano z: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp3498.pdf.
3.Coviello, N., McAuley, A. (1999). Internationalization and the Smaller Firm: A Review of Contemporary Empirical Research. Management International Review, 13. Pobrano z: https://www.questia.com/library/journal/1G1-57590760/internationalisation-and-thesmaller-firm-a-review.
4.Glavas, C., Mathews, S. (2014). How International Entrepreneurship Characteristics Influence Internet Capabilities for the International Business Processes of the Firm. International Business Review, 23 (1), 82–110. DOI: http://dx.doi.org/10.1509/jimk.9.4.82.19944.
5.Johanson, J., Vahlne, J.-E. (1990). The Mechanism of Internationalization. International Marketing Review, 7 (4). DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02651339010137414.
6.Łopusiewicz, A. (2013). Start-up. Od pomysłu do sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo Samo Sedno.
7.Osimo, D. (2016). Startup Manifesto Policy Tracker Crowdsourcing Community. The 2016 Startup. Nation Scoreboard How European Union Countries are Improving Policy Frameworks and Developing Powerful Ecosystems for Entrepreneurs.
8.Pobrano z: http://www.europeandigitalforum.eu/index.php/component/attachments/attachments?id=311&task=view.
9.Skala A., Kruczkowska E., Olczak M.A. (2015). Polskie startupy. Raport 2015. Startup Poland.
10.Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P. (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014. Pobrano z: https://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21789.pdf.
11.Zelek, A. (red.) (2013). Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce w latach 2009–2012 – raport z badań screeningowych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.