Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Case study jako akcelerator transmisji wiedzy i rozwoju gospodarek opartych na wiedzy

Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (69-77)
Klasyfikacja JEL: E24 O15
Słowa kluczowe: case study wiedza gospodarka oparta na wiedzy
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Małgorzata Zakrzewska
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Znaczenie kształcenia ekonomicznego i tego z zakresu przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy jest niepodważalne, ważna jest jednak nie tylko nauczana treść, ale również stosowane metody nauczania. Case study może być dobrym narzędziem nauczania w edukacji ekonomii i przedsiębiorczości, ponieważ jest zorientowane na problem, a także na studenta, oraz uwzględnia pracę zespołową. Wykorzystanie metody case study ułatwia analizę postaw przedsiębiorczych i praktyki gospodarczej. Case study, poprzez kształtowanie kompetencji miękkich, pobudza transmisję wiedzy, ułatwia jej absorbcję, dzięki czemu może przyczyniać się do rozwoju gospodarek opartych na wiedzy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balan, P., Metcalfe, M. (2012). Identifying teaching methods that engage entrepreneurship students. Education and Training, 54, 368–384.
2.Cranston, N. (2008). The use of cases in the leadership development of principals. A recent initiative in one large education system in Australia. Journal of Educational Administration, 46, 581–597.
3.Flyvbjerg, B. (2011). Case study. W: N. Denzin, Y. Lincoln (red.), The Sage Handbook of Qualitative Research (s. 301–316). Thousand Oaks, CA: SAGE.
4.Gaweł, A. (2012). Metoda studium przypadku w edukacji przedsiębiorczej i menedżerskiej w gospodarce opartej na wiedzy. W: P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. Williamson (red.), Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej (s. 27–41). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
5.Gregory, J., Jones, R. (2009). Maintaining competence: a grounded theory typology of approaches to teaching in higher education. Higher Education, 57, 769–785.
6.Heinonen, J. (2007). An entrepreneurial-directed approach to teaching corporate entrepreneurship at university level. Education and Training, 49, 310–324.
7.Heinonen, J., Poikkijoki, S. (2006). An entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: mission impossible? Journal of Management Development, 25, 80–94.
8.Huggins, R. (2008). Universities and knowledge-based venturing: fi nance, management and networks in London. Entrepreneurship and Regional Development, 20, 185–206.
9.Jaques, T. (2008). A case study approach to issue and crisis management. Schadenfreude or an opportunity to learn? Journal of Communication Management, 12, 192–203.
10.Koellinger, P. (2008). Why are some entrepreneurs more innovative than others? Small Business Economics, 31, 21–37.
11.Little, V., Brookes, R., Palmer, R. (2008). Research-informed teaching and teaching-informed research; the Contemporary Marketing Practices (CMP) living case study approach to understanding marketing practice. Journal of Business and Industrial Marketing, 23, 124–134.
12.Maskell, P., Malmberg, A. (1999). Localised learning and industrial competitiveness. Cambridge Journal of Economics, 23, 167–185.
13.Nabi, G. Linan, F. (2011). Graduate entrepreneurship in the developing world: intentions, education and development. Education and Training, 53, 325–334.
14.Ó Cinneide, B. (2006). Developing and teaching student oriented case studies. The production process and classroom/examination experiences with “entertaining” topics. Journal of European Industrial Training, 30, 349–364.
15.Penc, J. (2011). Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji. Warszawa: Wolters Kluwer.
16.Peterson, P., Quarstein, A. (2001). Assessment of case study courses. Quality Assurance in Education, 9, 46–53.
17.Prince, M. (2004). Does Active learning Work? A Review of the Research. Journal of Engineering Education, 93 (3), 223–231.
18.Roselle, A. (1996). The case study method. A learning tool for practicing librarians and information specialists. Library Review, 45, 30–38.
19.Skrzypek, E., Grela, E. (2006). Knowledge-Based. Economy Determinans – A Comparative Analysis of the Economics of Poland and Other EU Countries. MIC’06 Management International Conference: Advancing Business and Management in Knowledge Based Society, 7th International Conference of the Faculty of Management, Koper, University of Primorska, Slovenia.
20.Smith, K., Beasley, M. (2011). Graduate entrepreneurs: intentions, barriers and solutions. Edu cation and Training, 53, 722–740.
21.Tan, S., Ng, C. (2006). A problem-based learning approach to entrepreneurship education. Education and Training, 48, 416–428.
22.Zakrzewska, M. (2014). Analiza wybranych wymiarów kapitału społecznego – wyniki badań. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 826, 369–385.