Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Regulacja rynku – ujęcie behawioralne

Autorzy: Piotr Szkudlarek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: regulacja ekonomia behawioralna
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (57-68)
Klasyfikacja JEL: K00 L50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania dorobku ekonomii behawioralnej w polityce regulacyjnej. Po uwagach wstępnych w pierwszym punkcie artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące regulacyjnego oddziaływania państwa na gospodarkę. Następnie wskazano na kluczowe kwestie ekonomii behawioralnej. W ostatnim punkcie zaprezentowano możliwości implikacji ustaleń ekonomii behawioralnej w państwowej regulacji rynku w kontekście ochrony końcowych użytkowników oraz budowania relacji między regulatorem rynku a podmiotami podlegającymi regulacji. Artykuł wpisuje się w nurt ożywionej dyskusji nad możliwościami wykorzystania dorobku ekonomii behawioralnej w polityce gospodarczej, w tym polityce regulacyjnej. W artykule wykorzystano przede wszystkim studia literaturowe z uwzględnieniem wybranych studiów przypadku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Angner, E., Loewenstein, G. (2012). Behavioral Economics. W: Handbook of Philosophy of Science. Philosophy of Economics. Oxford–Amsterdam: Elsevier.
2.Arrow, K.J. (1985). The Potentials and Limits of the Market in Resource Allocation. W: G.R. Feiwel (red.), Issues in Contempory Microeconomics and Welfare (s. 107–124). London: The Macmillan Press.
3.Bator, F. (1958). The Anatomy of Market Failure. Quarterly Journal of Economics, 72 (3), 351–379.
4.Becker, G.S. (1983). A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence. Quarterly Journal of Economics, XCVIII, 371–400.
5.Borkowska, B. (2014). Paternalizm w państwowej regulacji rynków. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 35 (3), 35–50.
6.Camerer, C., Issacharoff, S., Loewenstein, G., O’Donoghue, T., Rabin, M. (2003). Regulation for Conservatives Behavioral Economics and the Case for Asymmetric Paternalism. Symposium Article. Pobrano z: http://people.hss.caltech.edu/~camerer/paternPLR.pdf (15.01.2017).
7.Crew, M.A., Rowley, Ch.K. (1988). Toward a Public Choice Theory of Monopoly Regulation. Public Choice, 57 (1), 49–67.
8.Dowling, M., Lucey, B. (2005). The Role of Feelings in Investor Decision-Making. Journal of Economics Surveys, 19 (2), 211–237.
9.Dudley, S.E., Brito, J. (2012). Regulation: A Primer. Washington, D.C.: The George Washington University, Regulatory Studies Center.
10.Fox, C., Tversky, A. (1985). Ambiguity Aversion and Comparative Ignorance. Quarterly Journal of Economics, 110 (3), 585–603.
11.Godłów-Legiędź, J. (2013). Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego. Ekonomia, 4 (25), 24–41.
12.Gorlewski, B. (2010). Podejście behawioralne w naukach ekonomicznych. Przykład ekonomik transportu. W: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych. Warszawa: SGH.
13.Hertog, J. (2010). Review of Economic Theories of Regulation. Utrecht: Tjalling C. Koopmans Research Institute, Utrecht School of Economics, Utrecht University.
14.Jasiński, P. (1996). Regulacja a transformacja systemowa. Zarys problematyki. Warszawa: INE PAN.
15.Joskow, P.L., Noll R.G. (1981). Regulation in Theory and Practice: An Overview. W: G. Fromm (red.), Studies in Public Regulation (s. 1–65). Cambridge, MA: The MIT Press.
16.Kahn, A.E. (1990). Deregulation: Looking Backward and Looking Forward. Yale Journal on Regulation, 7 (2), 325–354.
17.Kahneman, D., Tversky, A. (1974). Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185, 1124–1131.
18.Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk. Econometrica, 47, 313–327.
19.Kahneman, D., Tversky, A. (1984). Choices, Values, and Frames. American Psychologist, 39 (4), 341–350.
20.Krueger, A.O. (1974). The Political Economy of the Rent-seeking Society. The American Economic Review, 64 (3), 291–303.
21.Loewenstein, G., Haisley, E. (2008). The Economist as Therapist: Methodological Ramifications of “Light” Paternalism. W: C.A. Schotter (red.), Perspectives on the Future of Economics: Positive and Normative Foundations. The Handbook of Economic Methodologies. Oxford, England: Oxford University Press. Pobrano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.588.6917&rep=rep1&type=pdf (15.01.2017).
22.Odean, T. (1998b). Volume, Volatility, Price, and Profi t When All Traders Are Above Average. Journal of Finance, 35 (6), 1887–1934.
23.Peltzman, S. (1989). The Economic Theory of Regulation after a Decade of Deregulation. Brookings Papers: Micoreconomics. University of Chicago. Pobrano z: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1989/01/1989_bpeamicro_peltzman.pdf (15.01.2017).
24.Posner, R.A. (1974). Theories of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, 5 (2), 335–358.
25.Posner, R.A. (1971). Taxation by Regulation. Bell Journal of Economics, 2 (1), 22–50.
26.Samuelson, W., Zeckhauser, R. (1988). Status Quo Bias in Decision Making. Journal of Risk and Uncertainty, 1, 7–59.
27.Shleifer, A. (2005). Understanding Regulation. European Financial Management, 11 (4), 439–451.
28.Simon, H.A. (1957). Models of Man. New York: Wiley.
29.Sołek, A. (2010). Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna. Zeszyty Naukowe PTE, 8, 21–34.
30.Stigler, G.J. (1971). The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics, 2, 3–21.
31.Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestow ania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
32.Thaler, R. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Journal of Economic Behavior and Organization, 1, 39–60.
33.Thaler, R. (1985). Mental Accounting and Consume Choice. Marketing Choice, 4, 199–214.
34.Vickers, J.S. (1991). Government Regulatory Policy. Oxford Review of Economic Policy, 7, 13–30.
35.Von Neumann, J., Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press.
36.Zalewski, A. (2005). Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (s. 66–74). Warszawa: Wydawnictwo SGH.