Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Model biznesowy – istota kategorii

Autorzy: Hubert Dyba
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: model biznesowy tworzenie wartości innowacje
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (11-20)
Klasyfikacja JEL: A10 L26 M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnich dwudziestu latach szczególną popularnością cieszy się koncepcja modeli biznesowych. W analizie modelu biznesowego i działaniach związanych z jego rozwojem upatruje się źródeł przewagi konkurencyjnej i długotrwałego wzrostu przedsiębiorstwa. W literaturze dostępnych jest szereg opracowań na ten temat, wśród autorów nie ma jednak zgody co do definicji modelu biznesowego ani powszechnie obowiązującego sposobu opisu tego zjawiska. Wykorzystywane w poszczególnych pracach podejścia często są przygotowywane na potrzeby konkretnego opracowania, a sam model biznesowy prezentowany jest na różnych poziomach szczegółowości. Celem tej pracy o charakterze teoretycznym jest przegląd i próba usystematyzowania dostępnych w literaturze defi nicji modelu biznesowego, opisów komponentów składających się na model biznesowy oraz kategoryzacji modeli biznesowych w formie typologii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afuah, A., Tucci, C.L. (2000). Internet business models and strategies: Text and cases. McGrawHill International Editions Management Organization Series. T. 2. New York.
2.Amit, R., Zott, C. (2012). Creating value through business model innovation. MIT Sloan Management Review, 53 (3), 41.
3.Borzo, J. (2005). Business 2010-Embracing the challenge of change. Report from the Economist Intelligence Unit sponsored by SAP. London.
4.Casadesus-Masanell, R., Ricart, J.E. (2010). From Strategy to Business Models and onto Tactics. Long Range Planning, 43 (2), 195–215. Pobrano z: http://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.01.004.
5.Casadesus-Masanell, R., Ricart, J.E. (2011). How to Design A Winning Business Model. Harvard Business Review, 89 (1/2), 100–107.
6.Chesbrough, H. (2002). The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-off Companies. Industrial and Corporate Change, 11 (3), 529–555. Pobrano z: http://doi.org/10.1093/icc/11.3.529.
7.Chesbrough, H. (2007). Business Model Innovation: It’s Not Just about Technology Anymore. Strategy & Leadership, 35 (6), 12–17. Pobrano z: http://doi.org/10.1108/10878570710833714.
8.Falencikowski, T. (2013). Spójność modeli biznesu: koncepcja i pomiar. Warszawa: CeDeWu.
9.Gassmann, O., Frankenberger, K., Csik, M. (2014). Revolutionizing the Business Model. W: Management of the Fuzzy Front End of Innovation (s. 89–97). Cham: Springer International Publishing. Pobrano z: http://doi.org/10.1007/978-3-319-01056-4_7.
10.Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M., Witek-Hajduk, M. (2008). Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
11.Johnson, M.W., Christensen, C.M., Kagermann, H. (2008). Reinventing Your Business Model. Harvard Business Review, 86 (12).
12.Linder, J., Cantrell, S. (2000). Changing Business Models: Surveying the Landscape. Accenture Institute for Strategic Change.
13.Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80 (5), 86–92.
14.Malone, T.W., Weill, P., Lai, R.K., D’Urso, V.T., Herman, G., Apel, T.G., Woerner, S. (2006). Do Some Business Models Perform Better than Others? SSRN Electronic Journal. Pobrano z: http://doi.org/10.2139/ssrn.920667.
15.Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. T. 1. Warszawa: PWE.
16.Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2004). An Ontology for e-Business Models. W: Value Creation from E-Business Models (s. 65–97). Elsevier. Pobrano z: http://doi.org/10.1016/B978-075066140-9/50006-0.
17.Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C.L. (2005). Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept. Communications of the Association for Information Systems, 16 (16), 1–25.
18.Palmisano, S. (2006). Expanding the Innovation Horizon: The Global CEO Study 2006. Somers, NY: IBM Global Business Services.
19.Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: FreePress.
20.Rudny, W. (2013). Model biznesowy a tworzenie wartości. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 141, 98–108.
21.Teece, D.J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 43 (2–3), 172–194. Pobrano z: http://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003.
22.Zott, C., Amit, R., Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37 (4), 1019–1042. Pobrano z: http://doi.org/10.1177/0149206311406265.