Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-31
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Bezpieczeństwo turystów – analiza potencjalnych zagrożeń turystyki wyjazdowej z Litwy

Autorzy: Rūta Dačiulytė
Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie, Litwa

Arvydas Survila
Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie, Litwa

Brigita Žuromskaitė
Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie, Litwa
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo turystyka wyjazdowa Litwa
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (369-380)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Turystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Turyści wybierają coraz to bardziej zróżnicowane kierunki podróży. To powoduje, że w trakcie wyjazdów mają do czynienia z wszelkiego rodzaju zagrożeniami. W niniejszym artykule podjęto analizę współczesnych zagrożeń w sektorze turystyki oraz aspektów bezpieczeństwa turystyki wyjazdowej z Litwy. Zostały omówione istniejące zagrożenia w popularnych i nowych kierunkach wyjazdów turystycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A Global Report. Reducing Disaster Risk. A Challenge for Development, New York 2004, http://www.preventionweb.net/files/1096_rdrenglish.pdf.
2.Bumgarner J.B., Emergency Management: A Reference Handbook, ABC-CLIO, 2008.
3.Cochrane H., The Economics of Disaster, Retrospect and Prospect, w: The Economics of Natural and Unnatural Disasters, ed. W. Kern, Upjohn Institute for Employment Research, Kalamazoo, Michigan 2010.
4.Coppola D.P. Introduction to International DisasterManagement, Butterworth-Heinemann, Burlington 2011.
5.Encyclopedia of Crisis Management, ed. R. Hagen, M. Statler, K. Bradley Penuel, SAGE Publications, Thousand Oaks 2013.
6.Europos Komisija. Žalioji knyga. Turistų apgyvendinimo paslaugų sauga, 2014, http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/ca/docs/cons_20141130_tourism_gp_lt.pdf.
7.Główny Urząd Statystyczny Litwy, http://estatistika.stat.gov.lt.
8.Kern W., The Economics of Natural and Unnatural Disasters, Upjohn Institute for Employment Research, Kalamazoo, Michigan 2010.
9.Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives, United Nations Publications, New York–Geneva 2004, http://www.unisdr.org/files/657_lwr1.pdf.
10.Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy, http://www.urm.lt/default/lt.
11.Multi-Hazard Identification and Risk Assessment: A Cornerstone of the National Mitigation Strategy, 1997, http://www.fema.gov/media-library-data/20130726- 1545- 20490-4487/mhira_in.pdf.
12.New Maplecroft Terrorism and Security Dashboard – Enhanced Global Threat Analysis and Dynamic Risk Mapping, 2014, http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2014/06/18/new-maplecroft-terrorism-security-dashboard-enhanced-global-threat-analysis-and-dynam
13.Paukštė A., Terorizmas ir jo prevencija Lietuvoje, MRU, Vilnius 2006.
14.Pender L., Sharpley R., Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008.
15.The Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, www.emdat.be.
16.Tourist safety and security. Practical Measures for Destinations,World Tourism Organization, 1996, http://sete.gr/files/Media/Ebook/110301_Tourist%20Safety%20and%20Security.pdf.