Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Innowacyjność przedsiębiorstwa – od transferu do generowania własnych innowacji

Autorzy: Oleksandr Oksanych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna polityka innowacyjna przedsiębiorstwo
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (43-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem rozważań w artykule jest miejsce i rola przedsiębiorstwa w kreowaniu polityki innowacyjnej państwa. Przedstawiono model optymalizacji kosztów utrzymania pozycji konkurencyjnej firmy na podstawie działalności inwestycyjnej i marketingowej. Przedstawiono wybrane aspekty kreowania polityki inwestycyjnej państwa z uwzględnieniem aktywnej roli podmiotów gospodarczych oraz wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Audretsch D.B., Agglomeration and the Location of Innovative Activity, „Oxford Review of Economic Policy” 1998, vol. 14, nr 2.
2.Ciesielska D., Radło M.J., Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 2, http://www.przedsiebiorstwo.waw.pl/files/70/835/knop-02-2014-ciesielska.pdf.
3.Innovation Union Scoreboard 2014, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf, European Commission.
4.Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
5.Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2010.
6.Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
7.Sturn D., Decentralized Industrial Policies in Practice: The Case of Austria and Styria, „European Planning Studies” 2000, vol. 8, nr 2.
8.Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.