Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Dynamika nieliniowego modelu cyklu gospodarczego

Autorzy: Robert Kruszewski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: cykl koniunkturalny równowaga chaos deterministyczny bifurkacja
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (113-130)
Klasyfikacja JEL: C02 C62 E32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule skonstruowano nieliniowy model cyklu gospodarczego, uwzględniający nieliniową funkcję inwestycji i konsumpcji. Opisano możliwe typy ścieżek czasowych oraz zbadano wpływ parametrów na dynamikę modelu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gallegati, M., Gardini, L., Puu, T., Sushko, I. (2003). Hicks’ Trade Cycle Revisited: Cycles and Bifurcations. Mathematics and Computers in Simulation, 63, 505–527.
2.Goodwin, R.M. (1951). The Nonlinear Accelerator and the Persistence of Business Cycles. Econometrica, 19, 1–17.
3.Hicks, J.R. (1950). A Contribution to the Theory of the Trade Cycle. Oxford: Oxford University Press.
4.Kruszewski, R. (2016). Atraktory okresowe, quasi-okresowe i chaotyczne w nieliniowym modelu Hicksa. Studia i Prace WNEiZ US, 44/2, 191–208.
5.Lorenz, H.W. (1992). Multiple Attractors, Complex Basin Boundaries, and Transient Motion in Deterministic Economic Systems. W: G. Feichtinger (red.), Dynamic Economic Models and Optimal Control. Amsterdam: North-Holland.
6.Manfredia, P., Fantib, L. (2004). Cycles in Dynamic Economic Modeling. Economic Modelling, 21, 573–594.
7.Matsumotoa, A., Szidarovszky, F. (2015). Nonlinear Multiplier-accelerator Model with Investment and Consumption Delays. Structural Change and Economic Dynamics, 33, 1–9.
8.Medio, A., Lines, M. (2001). Economic Dynamics. A Primer. Cambridge: Cambridge University Press.
9.Puu, T. (2003). Attractors, Bifurcations, & chaos. Berlin–Heilderberg–New York: Springer.
10.Puu, T., Gardini, L., Sushko, I. (2005). A Hicksian Multiplier-accelerator Model with Floor Determined by Capital Stock. Journal of Economic Behavior & Organization, 56, 331–348.
11.Puu, T., Sushko, I. (2004). A Business Cycle Model with Cubic Nonlinearity. Chaos, Solitons and Fractals, 19, 597–612.
12.Saura, D., Vazquez, F.J., Vegas, J.M. (1998). Non-chaotic Oscillations in Some Regularized Hicks Models. A Restatement of the Ceiling and Floor Conditions. Journal of Economic Dynamics and Control, 22, 661–678.
13.Sushko, I., Gardini, L., Puu, T. (2010). Regular and Chaotic Growth in a Hicksian Floor/Ceiling Model. Journal of Economic Behavior & Organization, 75, 77–94.