Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Przegląd typów relacji marketingowych w kontekście generowania zjawisk emergentnych

Autorzy: Janusz Dworak
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Słowa kluczowe: typy relacji efektywność marketing synergia emergencja
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (47-60)
Klasyfikacja JEL: P42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Każdy rodzaj relacji marketingowych zawiera w sobie potencjalną siłę, która uaktywniona przyczyni się do rozwoju fi rmy. Zauważone i odpowiednio wykorzystane umożliwią reorganizację starych struktur i generowanie nowych form kontaktów interpersonalnych. Relacje, o które nikt nie zabiega, szybko wygasają, a jednym ze sposobów na podtrzymanie ich wpływu na poprawę konkurencyjności jest wykorzystanie zjawisk emergencji w kontekście tworzenia efektu synergii. Relacje marketingowe można potraktować jako niematerialne zasoby przedsiębiorstwa, przyczyniające się do zwiększania zysków. Dzięki podwyższeniu efektywności relacji marketingowych można uzyskać szybszy rozwój wszystkich dziedzin działalności każdego podmiotu gospodarującego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Centrum Nauki Kopernik. Pobrane z: http://www.kopernik.org.pl/bazawiedzy/artykuly/percepcjaemergencja-emergencja/.
2.Cytaty.info. Pobrane z: https://www.cytaty.info/autor/blaisepascal.htm.
3.Encyklopedia Powszechna PWN (1976). T. 3. Warszawa: PWN.
4.Encyklopedia PWN. Pobrane z: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/niewidzialna-reka-rynku;3947589.html.
5.Encyklopedia Zarządzania. Efekt synergii. Pobrano z: https://mfi les.pl/pl/index.php/Efekt_synergii.
6.Falencikowski, T. (2008). Kształtowanie swobody decyzyjne w zarządzaniu grupami kapitałowymi. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie
7.Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.
8.Fonfara, K. (1999). Marketing partnerski. Warszawa: PWE.
9.Kaczmarczyk, S. (1995). Badania marketingowe, metody i techniki. Warszawa: PWE.
10.Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Krzymowski, M. Komunikacja. Pobrane z: http://mkrzymowski.pl/pliki/publikacje/komunikacja.pdf.
12.Krzyżanowski, L. (1999). O podstawach kierowania inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Kuziak, M., Tomasik, T., Sikorski, D. (2006). Słownik myśli fi lozofi cznej. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.
14.Małyszek, E., Bojanowska, A. (2009). Efektywna integracja systemów CRM i SCM w przedsiębiorstwie. Log Forum, 5 (3).
15.Martyniak, Z. (1997). Organizacja i zarządzanie. Kraków–Kluczbork: Antykwa.
16.Mayer, T. (1996). Prawda kontra precyzja w ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Mruk, H., Rutkowski, I.P. (1994). Strategia produktu. Warszawa: PWE.
18.Penc, J. (1997). Decyzje w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
19.Porter, M.E. (1992). Strategia konkurencji. Warszawa: PWE.
20.Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Słownik Języka Polskiego. Idea. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/slowniki/idea.html.
22.Słownik Języka Polskiego. Patriotyzm. Pobrane z: http://sjp.pl/patriotyzm.
23.Słownik myśli społeczno-politycznej (2004). Bielsko-Biała: PPU „Park”.
24.Sotto, A. (1962). Luigi Einaudi. Economia Internazionale, XV, 35.
25.Ziemski, S. (1973). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: Wiedza Powszechna.