Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności

Autorzy: Joanna Staśkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: migracje międzynarodowe przekazy migrantów emigracja imigracja
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (351-362)
Klasyfikacja JEL: F22 F24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie tendencji w obszarze współczesnych międzynarodowych ruchów ludności w okresie ostatniego ćwierćwiecza. Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszej przeanalizowano zmiany wielkości i dynamikę migracji, w drugiej zbadano zmiany w zakresie kierunków imigracji, w trzeciej – emigracji, natomiast w czwartej omówiono przekazy migrantów. Wyniki badań wskazują, że skala migracji i jej znaczenie w gospodarce światowej wzrosły. Nastąpiły niewielkie zmiany w kierunkach migracji w taki sposób, że dominujący udział krajów rozwiniętych w wyborze krajów imigracji zwiększył się. Krajem z największą liczbą imigrantów nadal są USA, ale krajem, z którego wyemigrowało najwięcej ludzi stały się Indie, a w dalszej kolejności Meksyk i Rosja. Największe natężenie migracji występowało pomiędzy krajami rozwijającymi się. Nastąpił wzrost przekazów migrantów, głównie do uboższych krajów Południa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grupa Banku Światowego (2017). Migration and Remittances Data. Pobrano z: http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data (marzec 2017).
2.Grupa Banku Światowego (2016). Migration and Remittance Factbook 2016. Pobrano z: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/4549025-1450455807487/Factbookpart1.pdf (marzec 2017).
3.ONZ (2015a). International Migrant Stock 2015. Pobrano z: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml.
4.ONZ (2015b). International Migration Trends Wallchart. Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision. Pobrano z: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/MigrationWallChart2015.pdf.
5.ONZ (2015c). Trends in International Migration 2015. Pobrano z: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/MigrationPopFacts20154.pdf.
6.ONZ (2016). Baza danych. Pobrano z: https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery (marzec2017).