Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Struktura nakładów na B+R a innowacyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów

Autorzy: Marcin Gryczka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: nakłady krajowe brutto na B+R GERD innowacyjność sektor publiczny sektor prywatny
Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (297-316)
Klasyfikacja JEL: O31 O57
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przeanalizowanie zmian w strukturze geograficznej nakładów na B+R w latach 1996–2014 oraz wykazanie wpływu źródeł pochodzenia kapitału przeznaczonego na działalność badawczo-rozwojową na innowacyjność gospodarki. Dodatkowo podjęto próbę weryfikacji roli sektora prywatnego i publicznego w działalności B+R w wybranych krajach, jak również stopnia zaangażowania przedsiębiorstw, państwa i uczelni wyższych w różne obszary działalności badawczo-rozwojowej. Z badań wynika, że sektor przedsiębiorstw nadal odgrywa dominującą rolę w finansowaniu wydatków na B+R, przede wszystkim w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych, ale niekiedy także w badaniach podstawowych i stosowanych. Rola sektora publicznego i uczelni wyższych jest szczególnie widoczna w zakresie badań podstawowych i stosowanych, przy czym uczelnie pełnią raczej rolę pośrednika między sektorem publicznym a prywatnym w transferze wiedzy i technologii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.D’Aveni, R.A. (1994). Hypercompetition. New York: The Free Press.
2.Jarema, D.A. (2014). Reforma przedsiębiorstw państwowych w Chińskiej Republice Ludowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 369.
3.Lee, C.O. (1988). The Role of the Government and R&D Infrastructure for Technology Development. Technological Forecasting and Social Change, 33 (1), 33–54.
4.Mazzucato, M. (2015). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. New York: PublicAffairs.
5.OECD (2011). Public Research Institutions: Mapping Sector Trends. Paris: OECD Publishing.
6.OECD (2016). Research and Development Statistics. Pobrano z: https://www.oecd.org/innovation/inno/researchanddevelopmentstatisticsrds.htm.
7.Stoneman, P. (2003). Government Spending on Research and Development in the UK. W: D. Miles, G. Myles, I. Preston (red.), The Economics of Public Spending. Oxford: Oxford University Press.
8.The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation (2016). Ithaca, Fontainebleau, Geneva: Cornell University, INSEAD, WIPO.
9.Tisdell, C. (2009). Economic Reform and Openness in China: China’s Development Policies in the Last 30 Years. Economic Analysis & Policy, 39 (2), 271–294.
10.UNESCO (2017). Science, Technology and Innovation. Pobrano z: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx.
11.Wade, R. (2003). Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton: Princeton University Press.
12.Watanabe, C., Kishioka, M., Nagamatsu, A. (2004). Effect and Limit of the Government Role in Spurring Technology Spillover: A Case of R&D Consortia Initiated by the Japanese Government. Technovation, 24 (5), 403–420.