Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Ocena efektywności technicznej publicznego szpitala powiatowego

Autorzy: Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sektor ochrony zdrowia efektywności metody ilościowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (419-430)
Klasyfikacja JEL: D23 J18 P46
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było wskazanie na istotę badania efektywności podmiotu leczniczego oraz znaczenie metod ilościowych w jego ocenie na przykładzie publicznego szpitala powiatowego. Wskazano na specyfikę oceny podmiotu leczniczego, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom dzięki prowadzeniu usług na wysokim poziomie przy zachowaniu zasady racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków. Dane źródłowe wykorzystane do obliczeń wskaźników efektywności pochodziły ze statystyki medycznej badanego szpitala. Wyniki analizy potwierdziły, że badany podmiot osiągał efekty zbliżonedo średnich w tym sektorze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (2015). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Pobrane z: www.csioz.gov.pl/BIULETYN (27.06.2016), 1–145.
2.Cholewa-Wiktor, M. (2014). Efektywność w szpitalach publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 180 (2), s. 44–54.
3.Dubas, K. (2011). Problematyka efektywności w ochronie zdrowia. Znaczenie i metody pomiaru. 9 (3).
4.Gabrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
5.Golinowska, S. (red.). (2012). Zarys systemu ochrony zdrowia. Polska. Warszawa: NFZ.
6.GUS (2012). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012. Warszawa. Pobrane z: http://stat.gov.pl(26.06.2016).
7.Hass-Symotiuk, M. (2011). System pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Jacobs, R., Smith, P.C., Street, A. (2013). Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Kopiński, A. (2008). Analiza finansowa banku. Warszawa: PWE.
10.Lichtarski, J. (red.). (2005). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
11.Niestrój, R. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
12.Sieć szpitali a polityka jakości w opiece zdrowotnej. Pobrane z: https://www.mz.gov.pl(21.06.2016).
13.Suchecka, J., Owczarek, K. (2011). Mierniki efektywności usług zdrowotnych w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej. Problemy Zarządzania, 9 (3), 44–54.
14.Szudy, M. (2013). Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego. Studia Ekonomiczne, 176, 22–29.
15.Ziębicki, B. (2007). Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 6, 149–164.