Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Porównanie dynamiki produkcji w budownictwie w Polsce z dynamiką produkcji w budownictwie krajów unii europejskiej w latach 2006–2014

Autorzy: Henryk Kowgier
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: analiza statystyczna dynamika produkcji w budownictwie
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (371-384)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano porównania dynamiki produkcji w budownictwie w Polsce z dynamiką produkcji w budownictwie wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2014, wykorzystując do tego celu dane nieuwzględniające sezonowości, zaczerpnięte z GUS (2015). Zwrócono uwagę na to, że Polska miała w badanym okresie największą średnią dynamikę w Unii Europejskiej. Zbudowano również modele liniowe, które łączą dynamikę w Polsce z dynamiką niektórych krajów Unii. Artykuł kończą stosowne wnioski związanez przeprowadzoną analizą statystyczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk, I., Markowicz, I., Mojsiewicz, M., Wawrzyniak, K. (2002). Statystyka opisowa. Warszawa: WNT.
2.Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1997). Makroekonomia. Warszawa: PWE.
3.GUS (2015). Rocznik statystyczny. Warszawa.
4.Hozer J. (red.). (1998). Statystyka, Szczecin: Ekostat.
5.Kowgier, H. (2011). Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki na przykładach z ekonomii. Warszawa: WNT.