Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Określenie wpływu terminala lotniczego na kształtowanie się cen nieruchomości komercyjnych w strefie jego oddziaływania

Autorzy: Olgird Kempa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Słowa kluczowe: wartość lotniska port lotniczy lotnisko Wrocław parking przy lotnisku
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (343-354)
Klasyfikacja JEL: R30 R32 R39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu podjęto próbę wykazania wpływu nowego elementu przestrzeni (w analizowanym przypadku jest to otwarcie nowego terminala lotniczego we Wrocławiu) na kształtowanie się wartości wybranego segmentu nieruchomości. W artykule zostanie wykazane, że pojawienie się nowego rynku usług związanego z obsługą terminala lotniczego wpływa na podniesienie wartości nieruchomości komercyjnych związanych z obsługą klientów lotniska. Badania przeprowadzono we Wrocławiu w strefie oddziaływania nowego terminala lotniczego Wrocław-Strachowice – Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Wzrost liczby podróżnych spowodował, że w okolicach lotniska powstały liczne prywatne miejsca postojowe konkurujące z parkingiem lotniska. W artykule wykazany zostanie wpływ nowego terminala lotniczego na kształtowanie się zjawiska na omawianym rynku nieruchomości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barreiro, J., Sánchez, M., Viladrich-Grau, M. (2005). How Much Are People Willing to Pay for Silence? A Contingent Valuation Study. Applied Economics, 37 (11), 1233–1246.
2.Crowley, R.W. (1973). A Case Study of the Effects of an Airport on Land Values. Journal of Transport Economics and Policy, 7 (2), 144–154.
3.Foryś, I. (2011). Apartment Price Indices on the Example of Cooperative Apartments Sale Transactions. Folia Oeconomica Stetinesia, 9 (17), 72–82.
4.Foryś, I. (2012). Metoda mix-adjustment wyznaczania indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie lokali spółdzielczych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (1), 41–51.
5.Foryś, I., Batóg, B. (2011). Modele cen nieruchomości na rynku lokalnym. W: B. Pawełek (red.), Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno- -gospodarczych (s. 220–234). Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
6.Huderek-Glapska, S. (2013). Wpływ hałasu lotniczego na ceny mieszkań w Warszawie na podstawie deklarowanych preferencji. Świat Nieruchomości, 3 (85), 40–45.
7.Levesque, T. (1994). Modeling the Effects of Airport Noise on Residential Housing Markets: A Case Study of Winnipeg International Airport. Journal of Transport Economics and Policy, 28 (2), 199–212.
8.McMillen, D.P. (2004). Airport Expansions and Property Values: The Case of Chicago O’Hare Airport. Journal of Urban Economics, 55 (3), 627–640.
9.Nellthrop, J., Bristow, A.L., Day, B. (2007). Introducing Willingness-to-pay for Noise Changes into Transport Appraisals: An Application of Benefit Transfer. Transport Reviews, 27 (3), 327–353.
10.Nelson, J.P. (2003). Meta-analysis of Airport Noise and Hedonic Property Values: Problems and Prospects. Pennsylvania State University.
11.Pennington, G., Topham, N., Ward, R. (1990). Aircrafts Noise and Residential Property Values Adjacent to Manchester International Airport. Journal of Transport Economics and Policy, 24 (1), 49–59.
12.Pommerehne, W.W. (1988), Measuring Environmental Benefits: A Comparison of Hedonic Technique and Contingent Valuation. W: D. Ros, M. Rose, C. Seidl (red.), Welfare and Efficiency in Public Economics (s. 363–400). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
13.Prystupa, M. (2008). Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
14.Radzewicz, A., Wiśniewski, R. (2012). Variables, Features and Attributes of Real Estate. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (1), 5–16.
15.Trojanek, M. (2014). Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
16.Widłak M. (2010). Dostosowanie indeksów cenowych do zmian jakości. Metoda wyznaczania hedonicznych indeksów cen i możliwości ich zastosowania dla rynku mieszkaniowego. Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, 247.
17.Winpenny, J. (1995). Wartość środowiska – metody wyceny ekonomicznej. Warszawa: PWE.