Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Realizacja krajowego programu zwiększania lesistości w kontekście struktury własności gruntów

Autorzy: Jan Kazak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Szymon Szewrański
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Małgorzata Świąder
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Słowa kluczowe: Krajowy Program Zwiększania Lesistości lesistość struktura własności gruntów
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (329-342)
Klasyfikacja JEL: Q23 Q28 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przyczynki do podjęcia tematyki badań są problemy związane z wdrażaniem Krajowego Programu Zwiększania Lesistości (KPZL). Ponad 20-letni okres jego realizacji wskazuje na różnorodny charakter przeszkód. Celem artykułu jest określenie wpływu struktury własności gruntów na implementację KPZL. W badaniach poddano analizie także przestrzenne zróżnicowanie pomiędzy regionami w realizacji Programu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brogna, D., Vincke, C., Brostaux, Y., Soyeurt, H., Dufrêne, M., Dendoncker, N. (2017). How Does Forest Cover Impact Water Flows and Ecosystem Services? Insights from “Real- -life” Catchments in Wallonia (Belgium). Ecological Indicators, 72, 675–685.
2.Cao, S., Zhang, J., Chen, L., Zhao, T. (2016). Ecosystem Water Imbalances Created during Ecological Restoration by Afforestation in China, and Lessons for Other Developing Countries. Journal of Environmental Management, 183 (3), 843–849.
3.Cintas, O., Berndes, G., Hansson, J., Chandra Poudel, B., Bergh, J., Börjesson, P., Egnell, G., Lundmark, T., Nordin, A. (2017). The Potential Role of Forest Management in Swedish Scenarios Towards Climate Neutrality by Mid Century. Forest Ecology and Management, 383, 73–84
4.Han, X., Zhao, F., Tong, X., Deng, J., Yang, G., Chen, L., Kang, D. (2017). Understanding Soil Carbon Sequestration Following the Afforestation of Former Arable Land by Physical Fractionation. CATENA, 150, 317–327.
5.Helman, D., Osem, Y., Yakir, D., Lensky, I.M. (2017). Relationships between Climate, Topography, Water Use and Productivity in Two Key Mediterranean Forest Types with Different Water-use Strategies. Agricultural and Forest Meteorology, 232, 319–330
6.Informacja o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2009 r. Pobrane z: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_~inform_o_realizacji_kpzl_w_2009.pdf (15.05.2016).
7.Kazak, J., Malczyk, J., Garcia Castro, D., Szewrański, S. (2016). Carbon Sequestration in Forest Valuation. Real Estate Management and Valuation, 24 (1), 76–86.
8.Malczyk, J., Świeżak, J. (2008). Krajowy program zwiększania lesistości w systemie lokalnego planowania przestrzennego w Polsce. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 10, 3 (19), 291–301.
9.Ministerstwo Środowiska (2003). Krajowy Program Zwiększania Lesistości. Aktualizacja 2003 r.
10.Ministerstwo Środowiska (2014). Aktualizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości 2014.
11.Raum, S., Potter, C. (2015). Forestry Paradigms and Policy Change: The Evolution of Forestry Policy in Britain in Relation to the Ecosystem Approach. Land Use Policy, 49, 462–470.
12.Thiele, J.C., Nuske, R.S., Ahrends, B., Panferov, O., Albert, M., Staupendahl, K., Junghans, U., Jansen, M., Saborowski, J. (2017). Climate Change Impact Assessment – A Simulation Experiment with Norway Spruce for a Forest District in Central Europe. Ecological Modelling, 346, 30–47.
13.Ustawa z 28.09.1991 o lasach. Dz.U. nr 101, poz. 444, z późn. zm.