Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w zarządzaniu obiektami wielkopowierzchniowymi

Autorzy: Anna Banaszek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sebastian Banaszek
Dron House S.A., Warszawa

Anna Cellmer
Politechnika Koszalińska

Aleksander Żarnowski
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: bezzałogowy statek powietrzny zarządzanie kontrola okresowa dach facility management BIM
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (151-164)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnich latach nastąpił rozwój badań dotyczących wykorzystania obrazów cyfrowych pozyskiwanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych do przeglądów technicznych obiektów budowlanych. W artykule omówiono warunki prawne i techniczne wykonywania bezzałogowych kontroli okresowych oraz aktualny stan badań dotyczący możliwości wykorzystania danych uzyskanych za pomocą BSP w zarządzaniu nieruchomościami. Przedstawiono wyniki eksperymentu z zastosowaniem BSP wyposażonego w wysokiej rozdzielczości kamerę cyfrową do wizualnej oceny stanu technicznego dachu obiektu wielkopowierzchniowego. Użyteczność wykorzystywania obrazów cyfrowych uzyskanych za pomocą BSP do kontroli i monitorowania stanu technicznego obiektów zaprezentowano na konkretnych przykładach. Technologia oparta na nowoczesnych metodach pozyskania danych obrazowych oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zautomatyzowanych technik odwzorowywania stwarzają nowe możliwości w zarządzaniu nieruchomościami, w szczególności w sektorze facility management oraz building information modelling.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Eschmann, C., Kuo, C.M., Kuo, C.-H., Boller, C. (2012). Unmanned Aircraft Systems for Remote Building Inspection and Monitoring. 6th European Workshop on Structural Health Monitoring – Th.2.B.1, 1–8. Pobrane z: http://www.ndt.net/article/ewshm2012/papers/th2b1.pdf (15.04.2016).
2.From UAV to BIM – How UAV Data Fits into the Scan to BIM Work Flow (2016). Pobrane z: http://www.remoteaerialsurveys.co.uk/blog/from-uav-to-bim-how-uav-data-fits-intothe-scan-to-bim-work-flow/22 (16.05.2016).
3.Hallermann, N., Morgenthal, G., Rodehorst, V. (2015). Unmanned Aerial Systems (UAS) – Case Studies of Vision Based Monitoring of Ageing Structures. International Symposium Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE) September 15–17, 2015, Berlin, Germany. Pobrane z: http://www.ndt.net/article/ndtce2015/papers/169_hallermann_norman.pdf (10.03.2016).
4.Krawczyk, J.M., Mazur, A.M., Sasin, T., Stokłosa, A.W. (2015) Infrared Building Inspection with Unmanned Aerial Vehicles. Transactions of the Institute of Aviation, 3 (240), 32–48. DOI: 10.5604/05096669.1194965.
5.López-Fernández, L., Lagüela, S., Picón, I., González-Aguilera, D. (2015). Large Scale Automatic Analysis and Classification of Roof Surfaces for the Installation of Solar Panels Using a Multi-Sensor Aerial Platform. Remote Sens, 7, 11226–11248.
6.Vacanas, Y., Themistocleous, K., Agapiou, A., Hadjimitsis, D. (2015). Building Information Modelling (BIM) and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Technologies in Infrastructure Construction Project Management and Delay and Disruption Analysis. Proc. SPIE 9535, Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2015), 95350C (June 19, 2015). DOI: 10.1117/12.2192723.
7.Zhang, J., Jung, J., Sohn, G., Cohen, M. (2015). Thermal Infrared Inspection of Roof Insulation Using Unmanned Aerial Vehicles. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-1/W4, 381–386.
8.Zink, J. (red.). (2015). Unmanned Aerial Vehicle Bridge Inspection Demonstration Project Final Report. St. Paul, Minnesota: Minnesota Department of Transportation Research Services & Library.