Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Formuła evergreen leasing w budownictwie mieszkaniowym – trend w projektowaniu zrównoważonym I zarządzaniu nieruchomościami

Autorzy: Leszek Świątek
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: servicizing analiza cyklu życia architektura zrównoważona
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (137-150)
Klasyfikacja JEL: R39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dązenie w kierunku gospodarki zrównoważonej, opartej między innymi na rozwoju usług, poszanowaniu zasobów i wdrażaniu zasad recyrkulacji, rysuje nową optykę projektowania przestrzeni mieszkalnych. Rosnącym trendem jest budownictwo mieszkań na wynajem. Produkt będący kiedyś mieszkaniem własnościowym obecnie staje się długoterminową usługą mieszkalną. Wymaga to innych rozwiązań materiałowych, technologicznych czy infrastrukturalnych. Przy upowszechniającej się personalizacji i kastomizacji przestrzeni mieszkalnych wzrasta rotacja najemców cyklicznie zmieniających sposób użytkowania. Odbija się to na kosztach inwestycji i eksploatacji, wywołując wzrost oddziaływania na środowisko. Przy wprowadzaniu zasady zarządzania popytem interesująca wydaje się formuła evergreen leasing wybranych komponentów mieszkania dająca możliwość ich wymiany lub unowocześnienia w określonym cyklu życia. Zużyte komponenty powracają do leasingodawcy i poddawane są procesowi napraw, modernizacji lub recyklingu. Dostawca komponentów, elementów wyposażenia mieszkań, wybranych struktur budowlanych dba o ich jakość, niezawodność, żywotność, uwzględniając to w opłacie leasingowej. Analiza kosztów życia staje się ważnym narzędziem w projektowaniu. Architekt musi uwzględnić trwałość materiałów, zaplanować łatwość demontażu i modernizacji komponentów, tworząc pętlę materiałową w systemie leasingowym. W budynkach można wyróżnić struktury charakteryzujące się różną żywotnością. Popularnymi przedmiotami leasingu stają się między innymi: meblarskie wyposażenie wnętrz, wbudowywane sprzęty kuchenne, systemy alarmowe, sieci komputerowe, elementy wykończeniowe mieszkań, wykładziny dywanowe, panele podłogowe, sufity podwieszane czy lekkie ścianki działowe. Przyszłością będą magazyny energii, źródła energii odnawialnej czy konwertery. Docelowo umową leasingu mogą być objęte elementy fasad budynków, windy, przestrzenie garażowe czy samochody sąsiedzkie zapewniające usługę mobilności. Potencjał evergreen leasing ukazuje nowe perspektywy rozwoju budynków mieszkalnych, poprzez adaptatywność i kastomizację zmienia zasady zarządzania nieruchomościami ujęte w projektowaniu pełnego cyklu życia miejskich habitatów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brand, S. (1994). How Buildings Learn: What happens After They’re Built. New York: Viking Press.
2.Duffy, F. (1998). Design for Change: The Architecture of DEGW. Williston: Birkhauser.
3.Fishbein, B.K. (2000). Extended Producer Responsibility: A Materials Policy for the 21st Century, New York: Inform, Inc.
4.Heiskanen, E., Jalas, M. (2000). Dematerialization Through Services – A Review and Evalu- ation of the Debate. The Finnish Environment, 436, Helsinki, Ministry of the Environment.
5.Kowalski, Z., Kulczycka, J., Góralczyk, M. (2007). Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA). Warszawa: PWN.
6.McDonough, W., Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. San Francisco: North Point Press.
7.Świątek, L. (2006). Architektura adaptatywna – wyzwanie dla społeczeństw postinformatycznych. Zastosowania Ergonomii, 1–3, 111–119.
8.Świątek, L. (2009). „Evergreen”. Trwałość w architekturze. Czasopismo Techniczne 1-A, 7, 533–539.
9.Świątek, L. (2015). Dematerializacja w architekturze. Imperatyw projektowania zrównoważonego. Szczecin: Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
10.Yashiro, T. (2002). Leasing of Infill Components – New Business Model Development for Dematerialization of Building Related Industry. Oslo: International Conference Sustainable Building.