Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
KWESTIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ

Autorzy: Kazimierz Górka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marcin Łuszczyk
Politechnika Opolska

Agnieszka Thier
Przedsiębiorstwo „Małopolanka” w Wiktorowicach
Słowa kluczowe: zróżnicowanie rozwoju ściana wschodnia regiony peryferyjne unijne programy operacyjne
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (219-230)
Klasyfikacja JEL: R12 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena poziomu rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej na tle innych regionów Polski i zaprezentowanie zmian w poglądach ekonomistów oraz polityków na regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego. Autorzy przeprowadzili krótką analizę poziomu rozwoju wschodnich województw na tle innych regionów w kontekście kontrowersji na ten temat. Podjęli także próbę oceny skuteczności pomocy unijnej w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosiewicz, S., Stańczyk, E. (2013). Małe „co nieco” o sytuacji Ściany Wschodniej w porównaniu z resztą Polski. Studia i Prace WNEiZ, 31.
2.Bartosiewicz, S., Stańczyk, E. (2014). Kontynuacja rozważań na temat wybranych aspektów sytuacji społeczno-gospodarczej Ściany Wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2003–2011. Studia i Prace WNEiZ, 36.
3.Cieślak-Wróblewska, A. (2011). Dotacje trafiają do metropolii. Rzeczpospolita, 230.
4.Grosse, T.G. (2013). Czy można zmienić trajektorię Polski Wschodniej? Warszawa: Instytut Sobieskiego.
5.Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (2012). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
6.Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (2000). Monitor Polski, 43, poz. 851.
7.Obwieszczenie Prezesa RM o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (2001). Monitor Polski, 26, poz. 432.
8.Pytel, S., Sitek, S. (2012). Granica – stymulanta czy bariera rozwoju? W: A. Harańczyk (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski po 2013 roku. Warszawa: PAN-KPZK.
9.Rozwój makroregionu Polski Wschodniej po 2004 roku (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
10.Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (2009). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
11.Szlachta, J., Zaleski, J. (2011). Program rozwoju społeczno-gospodarczego w układach makroregionalnych. Gospodarka Narodowa, 7–8.
12.Tokarski, T. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3.
13.Wyżnikiewicz, B. i in. (2010). Analiza potencjału gospodarczego Polski Wschodniej. Warszawa: PAIiIZ.
14.Zarycki, T. (2011). Polska Wschodnia w perspektywie centro-peryferyjnej. W: M. Stefański (red.), Strategiczna problematyka rozwoju regionu lubelskiego. Lublin: WSEiI.