Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
WYKORZYSTANIE USŁUG EKOSYSTEMÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI NATURALNYMI W ROLNICTWIE

Autorzy: Barbara Wieliczko
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Słowa kluczowe: usługi ekosystemów rolnictwo zarządzanie zasobami naturalnymi
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (135-144)
Klasyfikacja JEL: Q10 Q20 Q30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Usługi ekosystemów generowane przez rolnictwo mają fundamentalne znaczenie dla życia człowieka, jednak tylko niektóre z nich są wyceniane przez rynek i wypływają na sposób gospodarowania zasobami naturalnymi. Pozostałe usługi próbuje się obecnie wyceniać i wynagradzać w ramach polityki rolnej, uznając je za instrument zarządzania zasobami naturalnymi w rolnictwie. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji usług ekosystemów i możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu zasobami przyrody w rolnictwie. Wyniki badań wskazują, iż wycena oraz wynagradzanie usług ekosystemów są trudnym zadaniem, gdyż wymagają uwzględnienia wielu czynników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Braat, L.C., de Groot, R. (2012). The ecosystem services agenda: bridging the worlds of natural science and economics, conservation and development, and public and private policy. Ecosystem Services, 1, 4–15.
2.Bull, J.W., Jobstvogt, N., Böhnke-Henrichs, A., Mascarenhas, A., Sitas, N., Baulcomb, C., Lambini, C.K., Rawlins, M., Baral, H., Zähringer, J., Carter-Silk, E., Balzan M.V., Kenterm, J.O., Häyhä, T., Petz, K., Koss, R. (2016). Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats: A SWOT analysis of the ecosystem services framework. Ecosystem Services, 17, 99–111.
3.Derissen, S., Latacz-Lohmann, U. (2013). What are PES? A review of definitions and an extension. Ecosystem Services, 6, 12–15.
4.Ervin, D., Vickerman, S., Ngawhika, S., Beaudoin, F., Hamlin, S., Dietrich, E., Manson, P., Schoenen, J. (2014).
5.Principles to Guide Assessments of Ecosystem Service Values, first revised edition. Portland, Oregon.
6.Cascadia Ecosystem Services Partnership, Institute for Sustainable Solutions, Portland State University.
7.FAO (2016). Baza danych statystycznych. Pobrane z: http://faostat3.fao.org/home/E.
8.Mackelworth, C., Carić, H. (2010). Gatekeepers of island communities: exploring the pillars of sustainable Development. Environment, Development and Sustainability, 12, 463–480.
9.Martín-López, B., Gómez-Baggethunb, E., García-Llorentea, M., Montesa, C. (2014). Tradeoffs across value- domains in ecosystem services assessment. Ecological Indicators, 37, 220–228.
10.Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC.
11.Plieninger, T., Schleyer, Ch., Schaich, H., Ohnesorge, B., Gerdes, H., Hernández-Morcillo, M., Bieling, C. (2012). Mainstreaming ecosystem services through reformed European agricultural policies. Conservation Letters, 5, 281–288.
12.Power, A.G. (2010). Ecosystem services and agriculture: tradeoffs and synergies. Philosophical Transactions of Royal Society B, 365, 2959–2971.
13.Primmer, E., Jokinen, P., Blicharska, M., Barton, D.N., Bugter, R., Potschin M. (2015). Governance of Ecosystem Services: A framework for empirical analysis. Ecosystem Services, 16, 158–166.
14.Schleyer, Ch., Görg, Ch., Hauck, J., Winkler, K.J. (2015). Opportunities and challenges for mainstreaming the ecosystem services concept in the multi-level policy-making within the EU. Ecosystem Services, 16, 174–181.
15.Schomers, S., Matzdorf, B. (2013). Payments for ecosystem services: A review and comparison of developing and industrialized countries. Ecosystem Services, 6, 16–30.
16.Sutherland, L.-A., Gabriel, D., Hathaway-Jenkins, L., Pascual, U., Schmutz, U., Rigby, D., Godwin, R., Sait, S.M., Sakrabani, R., Kunin, W.E., Benton, T.G., Stagl, S. (2012). The ‘neighbourhood effect’: a multidisciplinary assessment of the case for farmer coordination in agri-environmental programmes. Land Use Policy, 29, 502–512.
17.Uthes, S., Matzdorf, B. (2016). Budgeting for government-financed PES: Does ecosystem service demand equal ecosystem service supply? Ecosystem Services, 17, 255–264.
18.Wezel, A., Casagrande, M., Celette, F., Vian, J-F., Ferrer, A., Peigné, J. (2014). Agroecological practices for sustainable agriculture. A review. Agronomy for Sustainable Development, 34,1–20.
19.Wieland, R., Ravensbergen, S., Gregr, E.J., Satterfield, T., Chan K. (2016). Debunking trickle- down ecosystem services: The fallacy of omnipotent, homogeneous beneficiaries. Ecological Economics, 121, 175–180.
20.Wieliczko, B. (2015). Współpraca gospodarstw rodzinnych we wdrażaniu działań prośrodowiskowych – dotychczasowe doświadczenia wybranych państw i wnioski dla Polski. W: A. Chlebicka (red.), Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa
21.rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (s. 271–280). Warszawa:
22.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.