Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE W WARUNKACH POSTĘPUJĄCEJ FINANSYZACJI

Autorzy: Marek Leszczyński
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekonomiczne finansyzacja globalizacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (165-174)
Klasyfikacja JEL: F52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowany został problem bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach postępującej finansyzacji związanej z obecną falą globalizacji. Stopniowe zmniejszanie znaczenia sfery realnej na rzecz sektora finansowego powoduje coraz większą zależność gospodarek narodowych, skutkując w konsekwencji ograniczaniem suwerenności ekonomicznej i politycznej państwa. Przy stałej presji obniżania podatków i tworzenia zachęt dla inwestorów państwo posiłkuje się kredytami w bankach komercyjnych, a dotychczas suwerenne decyzje polityczne zależne są od władzy rynków (niespersonalizowanej władzy ekonomicznej). Może to prowadzić do narastania zadłużenia w skali gospodarki, a także skutkować nadmierną koncentracją kapitału finansowego i rozrostem grup nacisku zagrażającym bezpieczeństwu państwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartz, B. (2013). Jak niegodziwy kapitalizm deprawuje demokrację i solidarność. Doctrina – Studia Społeczno-Polityczne, 10, 27–46.
2.Beck, U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa: Scholar.
3.Ciszek, M. (2013). Filozofia ujmowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa narodowego RP i stabilności wewnętrznej państwa. Doctrina – Studia Społeczno-Polityczne, 10, 47–58.
4.Grącik-Zajaczkowski, M. (2011). Suwerenność w warunkach globalizacji. W: K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (s. 234–246). Warszawa: IUSatTAX.
5.Kołodko, G. (2004). Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego. W: A. Noga (red.), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej (s. 610–630). Warszawa: PTE.
6.Księżopolski, K.M. (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne. Warszawa: Elipsa.
7.Owsiak, S. (2015). Nierówności dochodowe jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Biuletyn PTE, 3, 21–32.
8.Polakowska-Kujawa, J. (2006). Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy. Warszawa: Difin.
9.Sadowski, Z. (2014). Rozwój gospodarczy i bieda. W: E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej (s. 101–109). Warszawa: PTE.
10.Sławiński, A. (2014). Granice globalizacji: przypadek strefy euro. W: E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej (s. 145–164). Warszawa: PTE.
11.Stachowiak, Z. (2012). Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne. Warszawa: Wyd. AON.
12.Sulkowski P. (2011). Państwa upadłe a bezpieczeństwo. W: K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (s. 274–288). Warszawa: Wyd. IUSatTAX.
13.Żukrowska, K. (2013). Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa. W: K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie (s. 145– 157). Warszawa: Difin.