Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
POZIOM OBSERWACJI ZJAWISKA A WSPÓŁCZESNA EKONOMIA

Autorzy: Agnieszka Mrozińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: ekonomia złożoności poziom obserwacji zjawisk problemy metodologiczne ekonomii złożoność
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (65-74)
Klasyfikacja JEL: B41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problemy metodologiczne ekonomii są źródłem ciągłych rozważań nad podejściami badawczymi i metodami, które te podejścia wykształcają. Chęć jak najdokładniejszego po-znania rzeczywistości gospodarczej, a szczególnie skonstruowania idealnej metody, która mogłaby z dużą precyzją wskazywać przyszłe efekty teraźniejszych działań, skutkuje mnożeniem podejść badawczych, z których żadne nie wydaje się być tym idealnym. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie poziomu obserwacji zjawisk z punktu widzenia procesu agregacji we współczesnych badaniach ekonomicznych oraz wyróżnienie nowego podejścia badawczego uwzględniającego zagadnienie złożoności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beinhocker, E.D. (2006). The Origin of Wealth. Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics. Cambridge: Harvard Business School Press.
2.Colander, D., Goldberg, M., Haas, A., Juselius, K., Kirman, A., Lux, T., Sloth, B. (2009). The Financial Crisis and the Systemic Failure of the Economis Proffesion. Critical Review: A Journal of Politics and Society, 21 (2–3), 249–267.
3.Domański, R. (2012). Ewolucyjna gospodarka przestrzenna. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
4.Dooley, K. (2002). Organizational Complexity. W: M. Warner (red.), International Encyclopedia of Business and Management (s. 5013– 5022). London: Thompson Learning.
5.Frydman, R., Goldberg, M.D. (2009). Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
6.Gorazda, M. (2014). Filozofia ekonomii. Kraków: Copernicus Center Press Sp. z o.o.
7.Gordon, H.S. (1954). The Economic Theory of a Common-Property Resource: The Fishery. Journal of Political Economy, 62, 124–142.
8.Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162, 1243–1248.
9.Holland, J. (1999). Emergence. Reading, MA: Perseus Books.
10.Jakimowicz A., 2012, Podstawy interwencjonizmu państwowego. Historiozofia ekonomii. Warszawa: PWN.
11.Kirman, A.P. (1992). Whom or What Does the Representative Individual Represent? The Journal of Economic Perspectives, 6 (2), 117–136.
12.Manson, S. M. (2001). Simplifying Complexity: A Review of Complexity Theory. Geoforum, 32, 404–414.
13.Metcafe, J.S., Foster, J., Ramlogan, R. (2006). Adaptive Economic Growth. Cambridge Journal of Economics, 30, 7–22.
14.Mrozińska, A. (2015). Zagadnienie złożoności we współczesnej ekonomii regionalnej. W: E. Kowalewska-Borys, K. Chomicz (red.), Współpraca międzynarodowa a rozwój lokalny. Wyzwania i perspektywy (s. 192–200). Warszawa: Difin.
15.Olszak, C.M., Ziemba, E. (2007). Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management, 2, 135–148.
16.Ratajczak, M. (2010). Kryzys gospodarczy a rozwój ekonomii jako nauki. W: A. Grzelak, K. Pająk (red.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych. T. 1. Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych (s. 290–310). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
17.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
18.Smith, E., Foley, D.K. (2008). Classical Thermodynamics and Economic General Equilibrium Theory. Journal of Economic Dynamics & Control, 32, 7–65.
19.Wojtyna A. (2008). Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu? Ekonomista, 1, 12–19.
20.Wołoszyn, P. (2013). Struktury agentowe w symulacyjnych badaniach złożonych systemów ekonomicznych. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.