Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
SYMULACJA KOMPUTEROWA ZAMIAST TRADYCYJNEGO EKSPERYMENTU EKONOMICZNEGO

Autorzy: Małgorzata Łatuszyńska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: symulacja komputerowa ekonomia eksperymentalna
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (33-48)
Klasyfikacja JEL: A10 C60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Chociaż liczba eksperymentów realizowanych przez ekonomistów rośnie z każdym rokiem i metoda eksperymentalna weszła na stałe do metodologii nauk ekonomicznych, nie jest możliwe przeprowadzanie doświadczeń na całej gospodarce, a wielu zjawisk ekonomicznych nie można poddawać manipulacji eksperymentalnej z różnych względów praktycznych, etycznych czy technologicznych. W takich przypadkach symulacja komputerowa może wspomóc ekonomię w osiągnięciu statusu pełnoprawnej nauki eksperymentalnej. Ale czy wartość epistemologiczna symulacji komputerowej dorównuje wartości poznawczej tradycyjnego eksperymentu ekonomicznego? Celem artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apanowicz, J. (1997). Zarys metodologii prac naukowych z organizacji i zarządzania. Gdynia: WSAiB.
2.Allais, M. (1953). Le Comportement de L’homme Rationnel Devant le Risque: Critique des Postulats et Axiomes de L’ecole Americane. Econometrica, 21, 503–546.
3.Axelrod, R. (1997). Advancing the Art of Simulation in Social Science. W: R. Conte, R. Hegselmann, P. Terna (red.), Simulating Social Phenomena (s. 21–40). Berlin: Springer.
4.Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.
5.Banks, J., Carson, J., Nelson, B., Nicol, D. (2005). Discrete-Event System Simulation. London: Pearson.
6.Barberousse, A., Franceschelli, S., Imbert, C. (2008). Computer Simulations as Experiments. Synthese, 169 (3), 557–574.
7.Behdani, B. (2012). Evaluation of Paradigms for Modeling Supply Chains as Complex Sociotechnical Systems. W: C. Laroque, J. Himmelspach, R. Pasupathy, O. Rose, A.M. Uhrmacher (red.), Proceedings of the 2012 Winter Simulation Conference (s. 3794–3808). New Jersey: IEEE.
8.Borshchev, A. (2013). The Big Book of Simulation Modelling. North America: Anylogic.
9.Burton, R.M., Obe B. (1980). A Computer Simulation Test of the M-Form Hypothesis. Administrative Science Quarterly, 25, 457–466.
10.Chamberlin, E. (1948). An Experimental Imperfect Market. Journal of Political Economy, 56, 95–108.
11.Cohen, M.D., March, J.G., Olsen, J.P. (1972). A Garbage Can Model of Organizational Choice. Administrative Science Quarterly, 17, 1–25.
12.Cyert, R.M., March, J.G. (1963). A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs: Prentice- Hall.
13.Dinther van, C. (2008). Agent-Based Simulation for Research in Economics. W: C.W. Detlef Seese, F. Schlottmann (red.), Handbook on Information Technology in Finance (s. 421–442). Berlin–Heidelberg: Springer.
14.Duffy, J. (2001). Learning to Speculate: Experiments with Artificial and Real Agents. Journal of Economic Dynamics and Control, 25 (3–4), 295–319.
15.Duffy, J. (2014). Macroeconomics: A Survey of Laboratory Research. Working Paper No. 334. Pittsburgh: University of Pittsburgh.
16.Flood, M. (1952). Some Experimental Games. Research Memorandum RM-789. Santa Monica: RAND Corporation.
17.Fontana, M. (2006). Simulation in Economics: Evidence on Diffusion and Communication. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 9 (2) 8. Pobrane z: jasss.soc.surrey.ac.uk (15.06.2016).
18.Franklin, A. (1990). Experiment, Right or Wrong. Cambridge: Cambridge University Press.
19.Friedman, D., Cassar, A. (2004). Economics Lab: An Intensive Course in Experimental Economics. London–New York: Routledge.
20.Gilbert, N., Troitzsch K.G. (1999). Simulation for the Social Scientist. Milton Keynes: Open University Press.
21.Grimm, V., Railsback, S. (2005). Individual-Based Modeling and Ecology. Princeton: Princeton University Press.
22.Grossklags, J. (2007). Experimental Economics and Experimental Computer Science: A Survey. W: Proceedings of the Workshop on Experimental Computer Science (ExpCS’07). San Diego: ACM Federated Computer Research Conference.
23.Grüne-Yanoff, T., Weirich, P. (2011). The Philosophy and Epistemology of Simulation: A Review. Simulation & Gaming, 41 (1), 20–50.
24.Guala, F. (2002). Models, Simulations, and Experiments. W: L. Magnani, N.J. Nersessian (red.), Model-Based Reasoning: Science, Technology, Values (s. 59–74). New York: Kluwer.
25.Guala, F. (2005). The Methodology of Experimental Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
26.Guala, F. (2010). Experimental Economics, History of. W: S. Durlauf, L. Blume (red.), Behavioural and Experimental Economics (s. 99–106). London: Macmillan Publishers Ltd.
27.Hacking, I. (1983). Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science. Cambridge: Cambridge University Press.
28.Harrison, G.W., List J.A. (2004). Field Experiments. Journal of Economic Literature, 42, 1009–1055.
29.Harrison, J.R., Lin, Z., Carroll, G.R., Carley, K.M. (2007). Simulation Modeling in Organizational and Management Research. Academy of Management Review, 32 (4), 1229–1245.
30.Heckbert, S. (2009). Experimental Economics and Agent-Based Models. W: R.S. Anderssen, R.D. Braddock, L.T.H. Newham (red.), 18th World IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on Modelling and Simulation (s. 2997–3003). Modelling and Simulation Society of Australia. Pobrane z: mssanz.org.au/modsim09/ (15.06.2016).
31.Hughes, R. (1999). The Ising Model, Computer Simulation, and Universal Physics. W: M. Morgan, M. Morrison (red.), Models as Mediators (s. 96–145). Cambridge: Cambridge University Press.
32.Humphreys, P. (2004). Extending Ourselves: Computational Science, Empiricism, and Scientific Method. New York: Oxford University Press.
33.Ihde, D. (2006). Models, Models Everywhere. Sociology of the Sciences Yearbook, 25, 79–86.
34.Kleiber, M. (1999). Modelowanie i symulacja komputerowa – moda czy naturalny trend rozwojowy nauki. Nauka, 4, 29–41.
35.Kopczewski, T., Malawski, M. (2007). Ekonomia eksperymentalna: wprowadzenie i najnowsze badania. Decyzje, 8, s. 79–100.
36.Korb, K.B., Mascaro, S. (2009). The Philosophy of Computer Simulation. W: C. Glymour, W. Wei, D. Westerstahl (red.), Logic, Methodology and Philosophy of Science: Proceedings of the Thirteenth International Congress (s. 306–325). London: College Publications.
37.Krawczyk, M. (2012). Podstawy – filozofia metody eksperymentalnej w ekonomii. W: M. Krawczyk (red.), Ekonomia eksperymentalna (s. 17–32). Warszawa: Wolters Kluwer.
38.Krugman, P., Wells, R. (2009). Macroeconomics. New York: Worth Publishers.
39.Lomi, A., Larsen, E.R. (1996). Interacting Locally and Evolving Globally: A Computational Approach to the Dynamics of Organizational Populations. Academy of Management Journal, 39, 1287–1321.
40.Łatuszyńska, M. (2008). Symulacja komputerowa dynamiki systemów. Gorzów Wielkopolski: Wyd. PWSZ.
41.Łatuszyńska, A. (2010). Symulacja wieloagentowa w zastosowaniach biznesowych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 28, 160–170.
42.Łatuszyńska, M. (2015). Symulacja komputerowa w ekonomii eksperymentalnej. Studia Informatica, 36, 5–18.
43.Malone, T.W. (1986). Modeling Coordination in Organizations and Markets. Management Science, 33, 1317–1332.
44.Masuch, M., LaPotin, P. (1989). Beyond Garbage Cans: An AI Model of Organizational Choice. Administrative Science Quarterly, 34, 38–67.
45.Morgan, M. (2002). Model Experiments and Models in Experiments. W: L. Magnani, N. Nersessian (red.), Model-Based Reasoning: Science, Technology, Values (s. 41–58). New York: Kluwer.
46.Morgan, M. (2003). Experiments without Material Intervention: Model Experiments, Virtual Experiments and Virtually Experiments. W: H. Radder (red.), The Philosophy of Scientific Experimentation (s. 217–235). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
47.Morgan, M. (2005). Experiments Versus Models: New Phenomena, Inference and Surprise. Journal of Economic Methodology, 12 (2), 317–329.
48.Morrison, M. (2009). Models, Measurement and Computer Simulation: The Changing Face of Experimentation. Philosophical Studies, 143 (1), 33–57.
49.Naylor, T.H., Burdick, D.S., Sasser, W.E. (1967). Computer Simulation Experiments with Economic Systems: The Problem of Experimental Design. Journal of the American Statistical Association, 62 (320), 1315–1337.
50.Nelson, R.R., Winter, S.G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
51.North, M.J., Macal, C.M. (2007). Managing Business Complexity – Discovering Strategic Solutions with Agent-Based Modeling and Simulation. New York: Oxford University Press.
52.Norton, S., Suppe, F. (2000). Why Atmospheric Modeling is Good Science. W: C. Miller, P. Edwards (red.), Changing the Atmosphere: Expert Knowledge and Environmental Governance (s. 67–107). Cambridge: MIT Press.
53.Padgett, J.F. (1980). Managing Garbage Can Hierarchies. Administrative Science Quarterly, 25, 583–604.
54.Parke, E.C. (2014). Experiments, Simulations, and Epistemic Privilege. Philosophy of Science, 81 (4), 516–536.
55.Parker, W. (2009). Does Matter Really Matter? Computer Simulations, Experiments and Materiality. Synthese, 169, 483–496.
56.Peck, S.L. (2004). Simulation as Experiment: A Philosophical Reassessment for Biological Modeling. Trends in Ecology and Evolution, 19 (10), 530–534.
57.Peschard, I. (2012). Is Simulation an Epistemic Substitute for Experimentation? W: S. Valenti (red.), Simulations and Networks (s. 1–26). Paris: Hermann.
58.Radder, H. (red.). (2003). The Philosophy of Scientific Experimentation. Pittsburg: University of Pittsburgh Press.
59.Reiss, J. (2011). A Plea for (Good) Simulations: Nudging Economics Toward an Experimental Science. Simulation & Gaming, 42 (2), 243–264.
60.Roth, A.E. (1995). Introduction to Experimental Economics. W: J. Kagel, A.E. Roth (red.), Handbook of Experimental Economics (s. 3–109). Princeton: Princeton University Press.
61.Roush, S. (2015). The Epistemic Superiority of Experiment to Simulation. Berkeley: University of California. Pobrane z: philsci-archive.pitt.edu/11110/ (15.06.2016).
62.Selten, R., Sauermann, H. (1959). Ein Oligopolexperiment. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 115, 427–471.
63.Siegel, S., Fouraker, L.E. (1960). Bargaining and Group Decision Making. Experiments in Bilateral Monopoly. New York: McGraw-Hill.
64.Simon, H.A. (1969). The Sciences of the Artificial. Cambridge: MIT Press.
65.Smith, V.L. (1962). An Experimental Study of Competitive Market Behavior. Journal of Political Economy, 70 (2), 111–137.
66.Stachak, S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza.
67.Tesfatsion, L. (2002). Agent-Based Computational Economics: Growing Economies from the Bottom Up. Artificial Life, 8 (1), 55–82.
68.Thurstone, L.L. (1931). The Indifference Function. Journal of Social Psychology, 2, 139– 167.
69.Tolk, A., Heath, B.L., Ihrig, M., Padilla, J.J., Page, E.H., Suarez, E.D., Szabo, C., Weirich, P.,
70.Yilmaz, L. (2013). Epistemology of Modeling and Simulation. W: Proceedings of the 2013 Simulation Conference WSC (s. 1152–1166). Washington.
71.Vallverdú, J. (2014). What Are Simulations? An Epistemological Approach. Procedia Technology, 13, 6–15.
72.Weber, M. (2004). Philosophy of Experimental Biology. Cambridge: Cambridge University Press.
73.Weisberg, M. (2013). Simulation and Similarity. Using Models to Understand the World. Oxford: Oxford University Press.
74.Winsberg, E. (2009). A Tale of Two Methods. Synthese, 169 (3), 575–592.
75.Winsberg, E. (2010). Science in the Age of Computer Simulation. Chicago: University of Chicago Press.