Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
RYZYKO W RELACJACH PARTNERSKICH W BRANŻY TSL OPARTYCH NA OUTSOURCINGU

Autorzy: Paweł Romanow
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Słowa kluczowe: outsourcing partnerstwo ryzyko zagrożenia
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (197-208)
Klasyfikacja JEL: P13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule wskazano, że w procesie zarządzania związkiem partnerskim opartym w obszarze transportu głównie na outsourcingu można uwypuklić szczególnie krytyczne fazy, które gdy są realizowane niewłaściwie narażają kooperanta na niewspółmierne ryzyko i stwarzają zagrożenie nie tylko dla powodzenia partnerstwa, ale również dla możliwości funkcjonowania firmy w ogóle. W opracowaniu dowiedziono, że ocena ryzyka przedsięwzięcia dotyczącego kooperacji w obszarze transportu pomiędzy operatorem TSL a MSP wymaga całościowego spojrzenia na firmę i przedsięwzięcie outsourcingowe. W procesie zarządzania partnerstwem należy analizować nie tylko motywy, z powodu których przedsiębiorstwa decydują się na podjęcie współpracy oraz czynniki, które potencjalnie mogą przyczynić się do sukcesu „zawiązanej” relacji, ale głównie czynniki ryzyka towarzyszące współpracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bendor-Samuel, P. (2001). Seven Mistakes Buyers Must Avoid When In An Outsourcing Relationship. Supplier Selection & Management Raport, 1 (8).
2.Brown, D., Wilson, S. (2005). The Black Book of Outsourcing. How to Manage the Changes, Challenges and Opportunities. Hoboken–New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
3.Corbett, M. (2004). The Outsourcing Revolution. Why it makes sense and how to do it right. New York: A. Kaplan Professional Company.
4.Das, T.K., Teng, B. (1996). Risk Types and Inter-firm Alliance Structures. Journal of Management Studies, 33 (6), 827–843.
5.Gay, Ch.I., Essinger, J. (2002). Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
6.Lambert, D.M., Emmelhainz, M.A., Gardner, J.T. (1996). So You Think You Want a Partner? Marketing Management, 5 (2), 25–41.
7.Małkus, T. (2008). Ocena umowy z usługodawcą w outsourcingu logistycznym. Logistyka a Jakość, 9 (5), 33–37.
8.Ritter, Th., Wilkinson, I.F., Johnston, W.J. (2004). Managing in Complex Business Networks. Industrial Marketing Management, 33, 175–183.
9.Światowiec-Szczepańska, J. (2008). Ryzyko partnerstwa strategicznego na rynku B2B. Marketing i Rynek, 9, 2–8.
10.Światowiec-Szczepańska, J. (2006). Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
11.Yallof, J., Morgan, C. (2003). Beyond Performance Standards: How to Get the Most Your Outsourcing Relationship. Benefits Quarterly, 19 (3), 17–22.