Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
POLITYKA INNOWACYJNA WE WłOSZECH – WSTĘPNE ROZWAŻANIA

Autorzy: Katarzyna Kozioł-Nadolna
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: polityka innowacyjna Unia Europejska Włochy
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (145-154)
Klasyfikacja JEL: O38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polityka innowacyjna realizowana przez rządy poszczególnych krajów czy też na poziomie Wspólnoty Europejskiej skupia obecnie dużą uwagę badaczy. Polska literatura naukowa w niewystarczającym stopniu jednak prezentuje politykę innowacyjna prowadzoną przez Włochy – jedną z największych gospodarek świata. Celem artykułu jest przedstawienie włoskiej polityki innowacyjnej i wskazanie znaczenia dystryktów przemysłowych w kreowaniu polityki innowacyjnej. Artykuł ma charakter teoretyczny. We wstępie zawarto krótką charakterystykę specyfiki gospodarki włoskiej, następnie określono założenia, cele i przykłady włoskiej polityki innowacyjnej oraz przedstawiono istotę i znaczenie dystryktów przemysłowych w rozwoju gospodarki i kreowaniu polityki innowacyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bellandi, M., Caloffi, A. (2013). System-based policies in Italy: From industrial districts to technological clusters. European Review of Industrial Economics and Policy, 5. Pobrano z: http://revel.unice.fr/eriep/index.html?id=3469 (20.12.2015).
2.Bettin, L.L. (2012). Włochy: współpraca nauki i biznesu. Pobrano z: www.sciencenetwork.eu/ajax.php?pageId=39&noTpl=1&fileId=4 (20.12.2015).
3.Hildebrandt, A. (2013). Jak to robią Włosi? – przykład dystryktów przemysłowych. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 7.10.2013.
4.Industrial and Innovation Policy in Italy. (2010). Pobrano z: www.econ.ku.dk/.../Industrial%20and%20innovation (20.12.2015).
5.Industrial districts Year 2011. (2015). Italian National Institute of Statistics. Pobrano z: http://www.istat.it/en/archive/150367 (20.12.2015).
6.Innovation is a knowledge-driven economy. (2000). European Commission, COM (2000) 567, Bruksela. Pobrano z: http://cordis.europa.eu/innovation-policy/studies/im_study6.htm (20.12.2015).
7.Italy: Science & Technology Cooperation with China. (2013). Pobrane z: http://eeas.europa.eu/delegations/china/documents/eu_china/science_tech_environment/20131010_10--italy.pdf (20.12.2015).
8.Landabaso, M., Rosenfeld, S. (2009). Public Policies for Industrial Districts and Clusters. W: G. Becattini, M. Bellandi, L. De Propris (red.), A Handbook of Industrial Districts. Celtenham: Edward Elgar.
9.Marshall, A. (2015). Elements of Economics Industry. London: Forgotten Books.
10.OECD (2011). Regions and innovation policy. Paris: OECD.
11.Porter, M. (1998). On Competition. Boston: Harvard Business School Press.
12.Pyke, F., Becattini, G., Sengenberger, W. (1990). Industrial districts and inter-firm co-operation in Italy. Genewa: International Institute for Labour Studies.
13.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014. (2015). Warszawa: PARP.
14.SME Investment and Innovation, France, Germany, Italy and Spain. (2015). Maisons-Alfort: Bpifrance.
15.Surdej, A. (2000). Polityka państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech. Warszawa: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
16.www.italiainnovatori.gov.it/en (20.12.2015).