Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
AUDYT PERSONALNY JAKO PROEFEKTYWNOŚCIOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (135-144)
Klasyfikacja JEL: M10 M12
Słowa kluczowe: audyt personalny zarządzanie zasobami ludzkimi kadry doskonalenie
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Justyna Kaźmierczak
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu audytu personalnego na obszar HR przedsiębiorstwa. Dokonano zdefiniowania procesu audytu personalnego, jego rodzajów oraz zakresu. Wskazano również na różnice między audytem personalnym a audytem funkcji personalnej. W końcowej części artykułu zostały sformułowane przyczyny przeprowadzenia procesu audytowania, wszelkie związane z nim konsekwencje oraz ryzyko, jakie za sobą niesie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kopeć, J. (2011). Audyt menedżerski jako element audytu personalnego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 853, 59–66.
2.Marciniak, J. (2005). Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
3.Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE.
4.Sapeta, T. (2005). Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 679, 19–32.
5.Sapeta, T. (2009). Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia. W: K. Zimniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki. Poznań: Wyd. UE.
6.Saunders, E.J. (2002). Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach. Częstochowa: Edukator.
7.Stabryła, A. (2008). Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego. W: A. Pocztowski (red.), Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Wyd. UE w Krakowie, 5–17.
8.Wawrzyniak, M. (2011). Diagnoza kadr. Audyt personalny w organizacji. Personel i Zarządzanie, 12, 42–45.