Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
PODSTAWY TEORETYCZNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Autorzy: Sylwia Konecka
Wyższa Szkoła Logistyki
Słowa kluczowe: zakłócenia w łańcuchu dostaw ryzyko zakłóceń zarządzanie łańcuchem dostaw
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (35-44)
Klasyfikacja JEL: D81 D85
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki przeglądu literatury pod kątem teorii, przede wszystkim z zakresu ekonomii i zarządzania, przydatnych do opisu, wyjaśniania i analizy ryzyka zakłóceń w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wytypowano również koncepcje zarządzania uwzględniające ryzyko zakłóceń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, A. (2014). Samoorganizacja materii, wykład. Politechnika Warszawska, Warszawa. Pobrano z: http://www.if.pw.edu.pl/~anadam/WykLadySO/SO%20MATERII%2001.html (2.10.2014).
2.Ashby, W.R. (1952). Design for a brain. The origin of adaptive behaviour. London: John Wiley & Sons Inc. London, Pobrano z: https://ia902605.us.archive.org/34/items/designforbrainor00ashb/designforbrainor00ashb.pdf (5.05.2013).
3.Beekun, R.I., Glick, W.H. (2001). Organizational Structure from a Loose Coupling Perspective: A Multidimensional Approach. Decision Science. Information Science, Operations and Supply Chain Management, 32 (2), 227–250.
4.Blaik, P. (2010). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.
5.Gorynia, M. (1998). Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji: mikroekonomia przejścia, Poznań: Wyd. AE.
6.Górecki, P. (2010). Normalnie katastrofa. Newsweek.pl, 27.06.2010. Pobrano z: http://www.newsweek.pl/wydania/1208/normalnie-katastrofa,61066,1,1 (9.03.2011).
7.Infor (2012). In Pursuit of Operational Excellence: Accelerating Business Change Through Next Generation ERP, http://www.egospodarka.pl/79157,Firmy-produkcyjne-zlozonosc-produkcji-rosnie,1,39,1.html (15.05.2014).
8.Kerwood, H.A. (1995). Where do just-in-time manufacturing networks fit? A typology of networks and a framework for analysis. Human Relations, 48 (8), 927–950. Pobrano z: http://jab.sagepub.com/content/37/4/385.full.pdf+html (3.03.2011).
9.Kramarz, M., Kramarz, W. (2015). Gathering Knowledge about Disruptions in Material Flow in Network Supply Chain. LogForum, 11 (1), 99–108.
10.Kisperska-Moroń, D. (red.). (2009). Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
11.Marley, K.A., Ward, P.T. (2013). Lean management as a countermeasure for “Normal” disruptions. New York: Springer Science Business Media.
12.Matulewski, M., Konecka, S., Fajfer, P., Wojciechowski, A. (2008). Systemy logistyczne. Komponenty. Działania. Przykłady. Poznań: Biblioteka Logistyczna.
13.Mitchell, V.L., Zmud, R.W. (1999). The Effects of Coupling IT and Work Process Strategies in Redesign Projects. Organization Science, 10, (4), 424–438.
14.Nowakowski, T. (2011). Niezawodność systemów logistycznych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Pobrano z: http://www.dbc.wroc.pl/Content/10152/Nowakowski_niezawodnosc.pdf (2.08.2013).
15.Nowik, M. (2009). Teoretyczne aspekty realizacji proeksportowej strategii rozwoju. W: W. Michalczyk (red.), Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku. Wrocław: UE we Wrocławiu. Pobrano z: http://cargo.ue.wroc.pl/publikacje/21_Nowik.pdf (12.05.2014).
16.Ritchie, B., Brindley, C. (2009), SCRM and Performance – Issues and Challenge. W: G.A. Zsidisin, B. Ritchie (eds.), Supply Chain Risk: A Handbook of Assessment, Management and Performance. New York: Springer.
17.Światowiec-Szczepańska, J. (2012). Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe. Poznań: Wyd. UE.
18.Taleb, N.N. (2010). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, 2nd ed., Random House.
19.Urbanowska-Sojkin, E. (2013). Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach. Warszawa: PWE.