Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
WYBRANE ASPEKTY DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Autorzy: Maria Białasiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość small business mikroprzedsiębiorczość
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (9-18)
Klasyfikacja JEL: L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu drobnej przedsiębiorczości (small businessu) jako podstawowej formy aktywności gospodarczej ludzi. Szczególną uwagę zwrócono na jej dominującą formę, czyli mikroprzedsiębiorczość, a także jej rodzaje – solo, hybrydową i zależną. Zaprezentowano syntetyczne statystyki ilościowe opisujące stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w tym mikroprzedsiębiorstw, które potwierdzają, że uruchomienie działalności gospodarczej stanowi dominującą formę przedsiębiorczości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, W. (1996). Przedsiębiorczość: próba systematyzacji. Przegląd Organizacji, 2.
2.Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość – polityka – rozwój. Warszawa: Sedno.
3.Domański, T. (1992). Uwarunkowania tworzenia małych przedsiębiorstw. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
4.Glinka, B., Pasieczny, J. (2015). Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse, realizacja, rozwój. Warszawa: Wyd. UW.
5.Komisja Europejska (2006). Fostering Entrepreneurial Mindsets Through Education and Learning, Communication from the Commision to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social and the Committete of the Regions, Brussels 13.2.2006 (COM/2006/0033).
6.Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
7.Kuc, B.R., Moczydłowska, J.M. (2009). Zachowania organizacyjne. Warszawa: Difin.
8.Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
9.Kwiatkowski, S. (2000). Przedsiębiorczość intelektualna. Warszawa: PWN.
10.Michalski, E. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: PWN.
11.Piecuch, T. (2009). Cechy przedsiębiorcy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2, 17–26.
12.Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
13.Robbins, S.P. (2004). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.
14.Safin K. (2003). Zarządzanie małą firmą. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
15.Szulczewski, P. (2004). Samozatrudnienie. pit.pl, 22.09.2004. Pobrano z: http://www.pit.pl/samozatrudnienie.php (4.02.2016).
16.Wiatrak A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu.
17.Zadurna-Lichota, P., Tarnawa A. (red.). (2014). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
18.Ziółkowski, G., Taszkiewicz, B., Żółciak, T. (2015). Zakładam i prowadzę firmę. Dodatek do Dziennika Gazeta Prawna: Warszawa 2015.