Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-41
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
ZACHOWANIA NABYWCZE W INTERNECIE E-KONSUMENTÓW W AUSTRII, NIEMCZECH I SZWAJCARII

Autorzy: Robert Wolny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zachowania nabywcze e-konsument Austria Niemcy Szwajcaria
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (445-458)
Klasyfikacja JEL: M39 L81 O39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych uwarunkowań zachowań nabywczych e-konsumentów w Austrii, Niemczech i Szwajcarii oraz przedstawienie wyników badań dotyczących zachowań nabywczych w internecie w tych krajach. W artykule wykorzystano wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych techniką ankiety on-line (WEB) w latach 2014–2015. Z przeprowadzonych badań wynika, że e-konsumenci z wybranych krajów europejskich są aktywnymi i świadomymi nabywcami produktów w internecie. Chętnie korzystają z internetowych źródeł informacji, a podstawowe czynniki determinujące zakupy w internecie to możliwość porównywania oferty różnych producentów oraz możliwość zakupu 24 godziny na dobę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.http://appsso.eurostat.ec.europa.eu (30.11.2015)
2.http://ec.europa.eu/ (30.11.2015).
3.http://ecommercenews.eu (30.11.2015).
4.http://www.bfs.admin.ch (30.11.2015).
5.Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia, zachowania. Gliwice: One- Press.
6.Jaciow, M., Wolny, R., Stolecka-Makowska, A. (2013). E-consumer in Europe. Comparative Analysis of Behaviors’. Gliwice: OnePress.
7.Maciejewski, G. (2015). Wybrane aspekty zachowań zakupowych konsumentów w Niemczech. Marketing i Rynek, 8, 358–369.
8.Measuring the Information Society Report 2014 (2015). Switzerland: International Telecommunication Union.
9.Stolecka-Makowska, A. (2015). Zachowania nabywcze e-konsumentów w Niemczech – studium badawcze. Marketing i Rynek, 8, 723–731.
10.Wolny, R. (2015). Efekt ROPO w procesie zakupu usług konsumentów z Niemiec. Marketing i Rynek, 8, 849–859.