Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-35
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
WIEDZA FINANSOWA A ANALFABETYZM KONSUMENCKI NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH

Autorzy: Sławomir Smyczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: wiedza finansowa analfabetyzm finansowy usługi finansowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (381-390)
Klasyfikacja JEL: D11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule została podjęta próba identyfikację poziomu wiedzy finansowej konsumentów w Polsce. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że poziom wiedzy finansowej konsumentów jest niski, a wręcz znaczną część polskich konsumentów cechuje analfabetyzm finansowy. Świadczy o tym fakt, iż decyzje finansowe konsumenci podejmują głównie na podstawie informacji nieformalnej. Zdecydowanie rzadziej korzystają z rzetelnych i obiektywnych informacji finansowych płynących z rynku, które wymagają jednak większego poziomu wiedzy i umiejętności finansowych. Konsumenci nie znają regulacji prawnych dotyczących poszczególnych usług finansowych. Poziom analfabetyzmu finansowego kontrastuje z subiektywną opinią konsumentów o ich dużej wiedzy o instytucjach finansowych i oferowanych przez nie usługach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Al-Tamimi, H., Kalli, H.A. (2009). Financial Literacy and Investment Decisions of UAE Investors. The Journal of Risk Finance, 10, 5, 500–516.
2.ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia: Final Report (2005). Melbourne: ACNielsen Research.
3.Chen, H., Volpe, R. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students. Financial Services Review, 7, 2, 107–128.
4.Improving Financial Literacy: Analysis of Issuers and Policies (2005). Paris: OECD.
5.Lusardi, A. (2008). Household Saving Behaviour: The Role of Financial Literacy, Information, and Financial Education Programs. Pobrane z: http://www.ssrn.com/abstract=1094102 (11.02.2016).
6.Lusardi, A., Mitchell, O.S. (2007). Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education. Business Economics, 42, 1, 35–44.
7.Melitz, J. (1970). The Polanyi School of Anthropology on Money: An Economist’s View. American Anthropologist. New Series, 72, 5, 1020–1040.
8.Parlament Europejski (2008). Improving Consumer Education and Awareness on Credit and Finance. Official Journal of the European Union, P6_TA(2008)0539.
9.Quantitative Research on Financial Literacy Levels in Singapore (2005). Singapore: Singapore Monetary Authority of Singapore.
10.Shambare, R., Rugimbana, R. (2011). Financial Literacy: Implications for South African Microfinance Providers. Wellington: Proceedings of MAG Scholar Conference.
11.Volpe, R., Kotel, J., Chen, H. (2002). A Survey of Investment Literacy among Online Investors. Financial Counseling and Planning, 13, 1, 11–15.
12.Williams, O.J., Satchell, S.E. (2011). Social Welfare Issues of Financial Literacy and Their Implications for Regulation. Journal of Regulatory Economics, 40, 1, 1–40.