Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-34
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
ZMIANY W ZACHOWANIACH NABYWCÓW NA RYNKU MODY

Autorzy: Katarzyna Sempruch- Krzemińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jacek Kall
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Aleksandra Perchla- Włosik
Uniwersytet Wrocławski

Alicja Raciniewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów rynek mody badania rynku mody
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (371-380)
Klasyfikacja JEL: E21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sektor odzieżowy to jedna z bardziej dynamicznie zmieniających się branż. Na polskim rynku obserwujemy liczne zmiany rzutujące na zachowania nabywców – ich preferencje, potrzeby i zachowania zakupowe. W artykule dokonany został przegląd najbardziej istotnych zmian, takich jak rosnące znaczenie marki, wzrost zainteresowania konsumentów nowymi segmentami rynku, rozwój segmentu mody luksusowej czy też wzrost znaczenia etyki w modzie. W opracowaniu zaprezentowane zostały częściowe wyniki interdyscyplinarnych badań nad sektorem mody.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allegro (2015). Polska strojna. Pobrane z: https://magazyn.allegro.pl (10.11.2015).
2.Gfk (2014). Polak ubrany 2014. Pobrane z: www.gfk.com (27.08.2015).
3.Gordon, M. (2015). Moda w polskim e-commerce. Pobrane z: www.gemius.pl (21.11.2015).
4.KPMG (2014). Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Pobrane z: www.kpmg.com (11.11.2015).
5.MyBaze (2015). Young European Designers. Pobrane z: http://blog.mybaze.com (20.11.2015).
6.Olins, W. (2004) Wally Olins o marce. Warszawa: Instytut Marki Polskiej.
7.Rynek mody. Zobacz ile Polacy wydają na ubrania. Pobrane z: www.biztok.pl (27.08.2015).
8.Szarota, P. (2008). Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera. Psychologia stroju dla średnio zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.